Tarkenna hakua

Personal

I förskolan arbetar en speciallärare inom småbarnsfostran, en barnträdgårdslärare, två barnskötare och en barnskötare på deltid.

Personalen säkerställer sin kompetens genom att regelbundet delta i fortbildning. Specialläraren inom småbarnsfostran deltar vid behov i föräldrasamtal, ger handledning till arbetslaget och ger råd vid enskilda ärenden. Specialläraren inom småbarnsfostran samarbetar med terapeuter, skolans speciallärare, daghemmen och de kommande barnens familjer där barnet behöver extra stöd inför förskolestarten.

Som administrativ föreståndare fungerar Arja Niemi, tfn 050 373 2532, och som vice föreståndare
Gunilla Lehtinen, tfn 050 373 2888. Som speciallärare inom småbarnsfostran fungerar Tove Lindgren,
tfn 050 373 0372.