Tarkenna hakua

S:t Karins svenska förskola

Välkommen till S:t Karins svenska förskola.

Anmälningen till förskoleundervisningen sker genom att antingen fylla i en elektronisk anmälan eller genom att lämna in anmälningsblanketten till S:t Karins svenska förskola. Om barnet behöver kompletterande dagvård bör även en dagvårdsansökan lämnas in. Om anmälan till förskolan och ansökan om kompletterande dagvård sker elektronsikt bör två skilda ansökningar göras. På pappersblanketten lämnas uppgifter för både förskola och kompletterande dagvård på samma blankett. Förskolan inleds 15.8.2019 och avslutas 29.5.2020. Förskolans verksamhetsår följer skolornas läsår. Den dagliga förskoletiden är kl 8.30-12.30 eller 9.00-13.00. Både förskoleundervisningen och den kompletterande dagvården sker i S:t Karins svenska förskolas utrymmen.

Den svenskspråkiga förskoleverksamheten är koncentrerad till S:t Karins svenska förskola. S:t Karins svenska förskola förenar alla svenskspråkiga 6-åringar i S:t Karins.

Förskolan bygger en bro mellan dagvård och skola så att övergången till skolan blir så bra som möjligt för alla. Det är denna bro som leder barnen, vänjer dem vid och ger en mjukstart i allt som skolan står för. Förskoleåldern är en betydelsefull period i barnets utveckling. Det är viktigt att barnens tid i förskolan är lärorik, trygg och rolig. För oss går omsorg och pedagogik hand i hand. Tillsammans med föräldrar arbetar vi för att ge barnen en bra grund för livslångt lärande.

Under verksamhetsåren 2018-2021 fungerar hela skolan och förskolan tillfälligt i barackbyggnader medan den nya skolan byggs.

Arbetstider 2018-2019

Höstterminen:  15.8.– 21.12.2018
Höstlov: 18.10.–  21.10.2018
Vårterminen:  7.1.– 31.5.2019
Sportlov: 18.2.–  24.2.2019

Arbetstider 2019-2020

Höstterminen: 15.8. - 20.12.2019
Höstlov: 17.10. - 20.10.2019
Vårterminen: 7.1. - 29.5.2020
Sportlov: 17.2. - 23.2.2020


Yhteystiedot

S:t Karins svenska förskola
Päiväläisenkatu 1
20780 S:t Karins
050 373 2750
Karttalinkki

Niemi Arja
Daghemsföreståndare, servicehandledare inom svensk småbarnspedagogik
Kuovinkatu daghem, S:t Karins svenska förskola
050 3732 532