Tarkenna hakua

Vår verksamhet

Vi erbjuder en svenskspråkig förskola med kvalitet.

Verksamheten bygger på förskolans läroplan. I praktiken innebär det att vi har en planerad verksamhet med pedagogiskt innehåll och rutiner för uppföljning och utvärdering.

I S:t Karins svenska förskola fungerar två barngrupper.

Med välutbildad och kompetent personal bedriver vi en utvecklande förskoleverksamhet som innefattar lek, omsorg och lärande i en inspirerande miljö. Vår miljö är anpassad för sexåringar med roliga och utmanande aktiviteter och material. Vi tillhandahåller material som stimulerar barnet till att vilja bygga, skapa, konstruera, leka rollekar, lyssna, läsa, fundera, utforska, fantisera och röra på sig.

Leken fyller många funktioner för barnets utveckling och lärande. I leken övar sig barnet det sociala samspelet, utvecklas, bearbetar och kommunicerar - och är den viktigaste verksamhet som barnet har. Vi anser att leken har en stor betydelse för barnets utveckling  och därför finns det mycket utrymme för lek i verksamheten.