Tarkenna hakua

Verksamhetstider

Vi har öppet kl 7-17, enligt barnens vårdbehov. 

Dejourering ordnas kl 6.15-7 och kl 17-18 då vårdbehovet beror på föräldrarnas arbete eller studier. När familjen har behov av dejourering görs ett skilt dejoureringsavtal.

Förskolan består av avgiftsfri förskoleundervisning kl 8.30-12.30 eller 9.00-13.00 och kompletterande dagvård. Förskoleundervisning och kompletterande dagvård bildar en helhet för barnets dag. Förskoleundervisningen följer skolans arbetsår. Under skolans lov ordnas ingen förskoleundervisning, enbart kompletterande dagvård.