Tarkenna hakua

Varhaiskasvatuksen laatu

Varhaiskasvatuksen laatua seurataan vuosittain tehtävällä asiakaskyselyllä

Perheille tehdään vuosittain asiakaskysely, jolla seurataan varhais-kasvatuspalvelujen laatua. 

Varhaiskasvatuksen henkilökunta odottaa innokkaasti vanhempien antamaa palautetta. Kyselyn tulokset käsitellään sekä päivähoidon yksiköissä että esimiesten foorumissa. Palautteiden perusteella pääte-tään tavoitteista ja kehittämistoimenpiteistä. 

Oikean palstan linkeistä avautuvat yhteenvedot viimeisimpien jo päättyneiden kyselyjen tuloksista ja sovituista toimenpiteistä.

Keväällä 2018 tehdyn kyselyn tulokset julkaistaan syksyllä.