Tarkenna hakua

Sähköiset hakemukset

eAsiointipalvelussa voi hakea varhaiskasvatuspaikkaa tai ilmoittautua esiopetukseen.

Linkki eAsiointipalveluun

Hakemus varhaiskasvatukseen
Varhaiskasvatushakemus tulee tehdä viimeistään neljä kuukautta ennen lapsen hoidon tarpeen alkua. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista, koulutuksesta tai muutosta toiseen kuntaan työn tai opintojen takia eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Ilmoittautuminen esiopetukseen
Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen koulua edeltävänä vuonna. Esiopetus on maksutonta ja sitä annetaan arkipäivinä neljän tunnin ajan esiopetuksen työ- ja loma-aikoja noudattaen. Esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen tulee hakea samassa yhteydessä, kun esiopetukseen ilmoittaudutaan (kaksi hakemusta, esiopetukseen ilmoittautuminen ja varhaiskasvatushakemus).