Tarkenna hakua

Varhaiskasvatuksen hallinto

Varhaiskasvatus kuuluu hallinnollisesti sivistyslautakunnan alaisuuteen. Sivistyspalvelujen toimialajohtaja on sivistysjohtaja ja varhais-
kasvatusta johtaa varhaiskasvatuksen johtaja sekä muut varhais-
kasvatuksen esimiehet. 

Varhaiskasvatuksen johtajan välittömässä alaisuudessa ovat päiväkodinjohtajat, vuorokodinjohtaja, perhepäivähoidon ohjaajat ja varhaiskasvatuksen palveluohjaaja. Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja on varhaiskasvatuksen johtajan sijainen.

Varhaiskasvatuksen foorum kokoontuu varhaiskasvatuksen johtajan koollekutsumana kerran kuussa. Foorumissa on edustaja jokaiselta palvelualueelta ja varhaiserityiskasvatuksen edustaja. Foorumissa käsitellään ja päätetään varhaiskasvatuksen hallintoon liittyvistä asioista. Foorumin esityslistalle tuodaan aluepalavereissa esille nousseita asioita.

Tämän lisäksi kaikki varhaiskasvatuksen esimiehet ja varajohtajat sekä varhaiserityiskasvatuksen edustajat kokoontuvat 7-8 kertaa vuodessa.

Kaarinan varhaiskasvatuksessa on viisi palvelualuetta: Keskusta, Piispanristi, Auranlaakso-Littoinen, Kesämäki-Voivala-Kuusisto ja Piikkiö. Lasten sijoittelu ja varahoitojärjestelyt tehdään aluepalavereissa. Alueen työryhmään kuuluvat kunnallisten ja yksityisten päiväkotien esimiehet, perhepäivähoidon ohjaajat, varhaiskasvatuksen palveluohjaaja ja varhaiskasvatuksen erityisopettajat.