Tarkenna hakua

Varhaiskasvatus Kaarinassa

Toiminta-ajatuksena on:

  • Varhaiskasvatus tukee lapsen elinikäistä oppimista, jossa leikillä on tärkeä merkitys
  • Toimimme lapsen huoltajan kanssa yhdessä tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi


Varhaiskasvatuksen palveluohjaus on suljettu 1.-28.7.2019


Mikäli perheen huoltaja työllistyy (tai muuttaa työn takia paikkakunnalle) ja hoitopaikan saamisen edellytykset täyttyvät niin, että kaupunki on lain mukaan velvollinen järjestämään hoitopaikan lapselle/lapsille kahden viikon kuluessa, hakemuksen jättämisestä ole yhteydessä seuraaviin alla mainittuihin henkilöihin/yksiköihin palveluohjauksen ollessa suljettuna.

Palveluohjauksen päivystys ajalla 1. – 28.7.2019

1. - 12.7.2019
Varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kemppainen, p. 0503732524

15. - 26.7.2019
Päivystävien yksiköiden esimiehet vastaavat palveluohjauksesta
Piispanlähteen päiväkoti, p. 0503730842
Ristikallion päiväkoti, p. 0503732554

29.7.2019 alkaen
Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja Eija Lindén, p. 0505114924

Kaiken toiminnan lähtökohtana on lapsen hyvä päivä varhaiskasvatuksessa.
 
Lapsiperheille tarjotaan vaihtoehtoisia palveluja erilaisiin elämäntilan-teisiin. Perhe voi hakea kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa päiväkodista tai perhepäivähoidosta, hankkia palvelut yksityiseltä palveluntuottajalta
tai valita kotihoidontuen sekä hoitoa täydentäviä palveluja.

Esiopetusta annetaan päiväkodeissa tai koulun yhteydessä. Vuorokoti Rinkelissä järjestetään varhaiskasvatusta eri vuorokauden aikoina.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten palvelut on integroitu päiväkodissa tavallisiin ryhmiin tai pienryhmiin.

Kotihoidossa olevat lapset ja perheet voivat osallistua mm. leikkipuistojen, liikuntapainotteisen kerhon HeiLurin, perhetalo Oskariinan ja perhekeskus Nuppulan toimintaan.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisää maksetaan sekä koko- että osapäivähoidossa olevista lapsista 1.6.2018 alkaen.

Katso uusi esitteemme.