Tarkenna hakua

Maksut

Maksut määräytyvät kuukausittaiseen varhaiskasvatusaikaan suhteutettuina. Esiopetus on perheelle maksutonta.


Maksulaskuri


Päivähoitomaksuun vaikuttaa perheen koko ja tulot. Hoitomuodolla (perhepäivähoito tai päiväkoti) ei ole vaikutusta maksuun. Korkein perittävä maksu on 289 e ja pienin maksu 27 e.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset. Perheen tulona otetaan huomioon niin ikään edellä mainittujen henkilöiden tulot (lasten osalta vain päivähoidossa olevien lasten tulot).

Laskettaessa lapsen kuukausittaista aikaa varhaiskasvatuksessa, otetaan huomioon varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden ajalta:

  • Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa enintään 80 tuntia kuukaudessa, on kuukausimaksu 60 % kokoaikaisen maksusta.
  • Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa enintään 110 tuntia kuukaudessa, on kuukausimaksu 70 % kokoaikaisen maksusta.
  • Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa enintään 140 tuntia kuukaudessa, on kuukausimaksu 80 % kokoaikaisen maksusta.
  • Jos kuukauden maksimituntimäärä (80/110/140) ylittyy sen johdosta, että kuukaudessa on enemmän toimintapäiviä kuin 20, ei ylityksestä veloiteta.

Lapsi on kokokokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa, mikäli perhe ei ole valinnut mitään yllä olevista vaihtoehdoista.

Hoitosuhteen alkaessa uusien hoitolasten osalta tulotiedot toimitetaan päivähoitomaksun määräämistä varten päivähoitotoimistoon ennen lapsen päivähoidon alkamista, viimeistään kuitenkin aloituskuukauden aikana. 

Toimistosihteerit:
Pia Lindholm
Petra Kuurtamo
Nina Nyyssönen, perhepäivähoito (Anne Kuhmosen sijainen 31.12.2019 asti)

Sähköposti: paivahoito[at]kaarina.fi
Osoite: Kaarinan kaupunki, Varhaiskasvatus/Päivähoitotoimisto, Lautakunnankatu 1, PL 12, 20780 Kaarina