Tarkenna hakua

Päivähoitoon hakeminen

Päivähoitohakemuksen voi tehdä sähköísesti tai paperilomakkeella. Päivähoidon hakulomakkeita saa päiväkodeista, perhepäivähoidon ohjaajilta, varhaiskasvatuksen palveluohjaajilta, kaupungin viraston palvelupisteestä sekä netistä. Hakemus on voimassa neljä kuukautta, jonka jälkeen hakemus tulee uusia.

Hakemuksia vastaanotetaan jatkuvasti.

Päivähoitohakemus tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista.

Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista, koulutuksesta tai muutosta toiseen kuntaan työn tai opintojen takia eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Päivähoitopaikkatakuun perusteella haettavaa paikkaa 1.8.2019 alkaen tulee hakea viimeistään 31.3.2019.

Päiväkotien johtajat, perhepäivähoidon ohjaajat ja varhaiskasvatuksen palveluohjaaja päättävät lapsen ottamisesta varhaiskasvatukseen sivistyslautakunnan vahvistamien ohjeiden mukaisesti.
                                                                                                Päätös varhaiskasvatuspaikasta annetaan viimeistään kahta viikkoa ennen hoidon tarvetta. Tavoitteena on turvata lapselle ja perheelle riittävä aika päivähoitoon tutustumiseen. Katso tutustumisohje "Tervetuloa päivähoitoon".

Hakemuksen liite

Liitteenä tulee seurata vanhempien allekirjoittama lomake lapsen terveydentilasta. Mikäli lapsella on erityishoidon tarve (erityisruokavalio, sairaus, kehitysviivästymä tms.) tarvitaan asiantuntijan lausunto.

Siirtohakemukset

Päivähoidon sisäiset siirrot tehdään toimintavuoden alusta (1.8. alkaen). Siirtoa tulee anoa viimeistään edeltävän helmikuun loppuun mennessä (helmikuun loppuun mennessä tulee anoa siirtoa seuraavan elokuun alusta toiseen hoitopaikkaan). Siirrot käsitellään kevään hakuprosessin yhteydessä niin, että huhtikuun loppuun mennessä on paikat määritelty.

Mikäli lapsen varhaiskasvatus on alkanut 2018 vuoden puolella, siirtoa on mahdollista anoa aikaisintaan seuraavan vuoden elokuulle (1.8.2019 alkaen). Poikkeuksena erityispäivähoito, esiopetuksen alkaminen tai vuorohoidon tarpeen päättyminen.

Siirtoanomuksen voi tehdä myös sähköisellä hakemuksella (lisätietoihin siirtoanomuksen perustelut).

Hakemuksen täyttäminen ja lähettäminen

Hakemukseen laitetaan vähintään kolme vaihtoehtoista toivomusta hoitopaikoista.

Sähköinen päivähoitohakemus

Hakemuksen täyttämisessä tarvitaan perheen jäsenten henkilötunnukset ja kirjautumista varten pankkitunnukset. Hakemuksen liitteet toimitetaan jälkikäteen.

Esiopetusta täydentävään päivähoitoon tulee hakea samassa yhteydes-sä, kun esiopetukseen ilmoittaudutaan. Sähköisesti haettaessa tehdään kaksi erillistä hakemusta, päivähoito ja esiopetus.

Ei-sähköinen päivähoitohakemus

Päivähoitohakemuslomake toimitetaan ensisijaisesti toivotun yksikön esimiehelle (päiväkodin johtajalle, perhepäivähoidon ohjaajalle). Osto-palvelujen osalta varhaiskasvatuksen palveluohjaajalle tai toivottuun ostopalvelu-yksikköön. Hakemukset käsitellään yhteistyössä palvelualueella.

Kevään 2019 aikataulu

Esiopetukseen tulee ilmoittautua viimeistään 14.2.2019 mennessä.
Siirtohakemukset toiseen yksikköön tulee toimittaa 28.2.2019 mennessä.
Päivähoitotakuun perusteella haettavat paikat 31.3.2019 mennessä.
Esiopetuspäätösten postitus on viimeistään viikolla 11 ja ilmoitus paikan vastaanottamisesta tulee tehdä 4.4.2019 mennessä.
Päiväkotipäätösten postitus on viikolla 17 ja ilmoitus paikan vastaanottamisesta tulee tehdä 14.5.2019 mennessä. Perhepäivähoitopäätösten postitus on viikolla 21 ja ilmoitus paikan vastaanottamisesta tulee tehdä 7.6.2019 mennessä.

PÄIVÄHOIDON TOIMINTAVUOSI ON 1.8. - 31.7.