Tarkenna hakua

Sähköinen hakemus

Ohjeet sähköisen päivähoitohakemuksen jättämiseen ja esiopetukseen ilmoittautumiseen.

Palveluun kirjaudutaan lapsen huoltajan verkkopankkitunnuksilla. Hakemuksen tekemisessä tarvitaan lapsen ja huoltajien henkilötunnukset.

Perheen jokaisesta päivähoitopaikkaa hakevasta lapsesta täytetään oma hakemus.

Mikäli hakemuksen lähettämisessä tulee virheilmoitus, olkaa hyvä ja ilmoittakaa siitä sähköpostilla paivahoito[at]kaarina.fi.

Mikäli päivähoidon tarve on kiireellinen (kahden viikon hakuaika työllistymisestä, opiskelusta tai työn takia paikkakunnalle muutosta johtuen), sähköisen hakemuksen lisäksi ottakaa puhelimitse tai sähköpostilla yhteyttä toivotun yksikön esimieheen.

Lapsen tiedot:

 • Osoite: Lapsen osoite ja kotikunta päivähoidon alkaessa, lapsen äidinkieli ja asuminen.

Huoltajan 1 tiedot:

Ohjelma tuo huoltajaksi verkkopankkitunnuksen haltijan.

 • Huoltajan tiedot: yleensä äiti; mielellään sama huoltaja perheen kaikkien lasten hakemuksiin

 • Puhelinnumero päivisin: numero, josta huoltajan tavoittaa päivisin, sähköpostiosoite

 • Työ- / opiskelutiedot

 • Vuorotyö: valitaan vuorotyössä "kyllä"

 • Asiointikieli, perhesuhde

 • Hyväksytään korkein maksu: tämä kohta valitaan, mikäli hyväksytte korkeimman maksun. Tällöin tulotietoja ei tarvita.

Mikäli ette valitse korkeinta maksua, toimittakaa tuloselvitys liitteineen päivähoitotoimistoon toimistosihteereille.

Samassa taloudessa asuvan puolison / avopuolison / huoltaja 2 tiedot:

 • vastaavasti kuin huoltaja 1 tiedot

Perheen muiden alle 18-vuotiaiden lasten tiedot:

Lisätään hoitomaksuun vaikuttavat, samassa taloudessa asuvat perheen muut alle 18-vuotiaat lapset. Ilmoitetaan, onko lapsi kunnallisessa päivähoidossa.

Hoitopaikka:

 • Nykyinen hoitopaikka: merkitse myös, jos lapsi on kotihoidossa tai yksityisessä päivähoidossa.

 • Toimintamuoto ja yksikkö: valitaan vähintään kolme vaihtoehtoa siten, että numero yksi on ensisijainen vaihtoehto.
  Huom! Toimintamuoto-kenttään voi valita joko päiväkoti tai perhepäivähoito (ei ryhmäperhepäivähoito tai kolmiperhehoito).

 • Mikäli toivotte perhepäivähoitoa, ilmoittakaa myös toivottu palvelualue.

 • Hoitopaikkatoiveeksi voi laittaa myös Kaarinan alueella toimivan yksityisen päivähoitoyksikön (ostopalvelupäiväkoti). 

 • Mikäli lapsella on tarvetta ilta-, yö- lauantai- tai sunnuntaihoitoon, valitaan vuorokoti Rinkeli. 

 • Vuorohoidon tarve: valitaan vuorohoidon tarve "kyllä"  ja ilmoitetaan ilta-, yö-, lauantai- tai sunnuntaihoidon tarve pv/kk.

 • Hoitomuoto: valitaan lapsen ikään (alle 6 v. tai esikoululainen) ja hoitoaikaan (yli tai alle 5 tuntia / päivä) perustuva hoitomuoto 

 • Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen (4 h / päivä) lisäksi täydentävää päivähoitoa (esik.osapäivähoito = osapäivähoito enint. 5 h / päivä tai esik.kokopäivähoito = kokopäivähoito yli 5 h / päivä), tulee päivähoidosta jättää erillinen hakemus

 • Varatut tunnit (/kk): ilmoitetaan kuukausittaisten hoitotuntien lukumäärä. Vaihtoehdot:
  - yli 140 tuntia/kk (kenttä jätetään tyhjäksi)
  - 140 (enintään 140 tuntia/kk)
  - 110 (enintään 110 tuntia/kk)
  - 80 (enintään 80 tuntia/kk)

Kaarinan alueella toimivien kunnallisten ja yksityisten päivähoito-yksiköiden yhteystiedot löytyvät palvelualueiden kohdalta tai Kaarinan kaupungin kotisivuilta. Esiopetusryhmä Leppäkerttu on Tienniityn päiväkodissa (hakutoive Tienniityn päiväkoti, lisätietoihin Leppäkerttu).

Mikäli toivotte seutukunnallisen sopimuksen mukaista päivähoitopaikkaa muusta kunnasta, ilmoittakaa siitä kohdassa Lisäselvitykset.

Lapsen terveydentila:

 • Ilmoitetaan tiedot lapsen terveydentilasta, allergioista, erityisen tuen tarpeesta. Merkitään, mikäli asiantuntijalausunnot tulevat jälkikäteen.

Sähköisen hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa Tiedustelu lapsen terveydentilasta (kts. oikean palstan linkki) toivotun yksikön esimiehelle.

Lisäselvitykset:

 • Lapsen kanssa eri osoitteessa asuvan huoltajan osoite, muuttajan nykyinen osoite, vuorohoidon hoitoajat, perheen lemmikkieläimet, rajoitukset kuljetusmahdollisuuksissa ja kiireellinen hoidon tarve (työllistyminen tai opiskelu)

 • Toive seutukunnallisen sopimuksen mukaan järjestetystä päivähoidosta muussa kunnassa