Tarkenna hakua

Päivähoitopaikkatakuu

Päivähoitopaikkatakuu Kaarinassa 1.8.2014 lukien.

  • Vanhemmat voivat halutessaan irtisanoa tilapäisesti lapsensa hoitosuhteen äitiysloman, vanhempainloman, hoitovapaan, vuorotteluvapaan, sairausloman, lomautuksen, työttömyysjakson tai muun syyn vuoksi. 
  • Kaarinan kaupunki sitoutuu osoittamaan hoitopaikan päivähoidon tilapäisesti irtisanoneelle seuraavan toimintakauden alusta entisestä päiväkodista. Kuitenkin edellyttäen, että lapsi tulee päivähoitoon elokuun aikana. 
  • Saman päivähoitopaikan saamisen edellytyksenä on, että lapsen hoitosuhde on jatkunut ennen hoidon keskeytystä yhtäjaksoisesti neljä (4) kuukautta. 
  • Perhepäivähoidossa tilapäisen keskeytyksen vuoksi poissaolleet lapset ovat etusijalla entisellä hoitajalla vapautuviin hoitopaikkoihin. Perhepäivähoidossa päivähoitopaikkatakuu on ehdollinen ja edellyttää, että perhepäivähoidossa vapautuu päivähoitopaikkoja toimintakauden alussa. 
  • Nuoremmille sisaruksille pyritään järjestämään hoitopaikat samasta yksiköstä. 
  • Hoidon keskeyttäminen tulee kestää vähintään kuusi (6) kuukautta ja siitä tehdään kirjallinen sopimus viimeistään kuukausi ennen keskeytystä. 
  • Perheen tulee jättää uusi päivähoitohakemus maaliskuun loppuun mennessä. Mikäli päivähoitohakemusta ei jätetä, takuu palata samaan päivähoitopaikkaan raukeaa. 
  • Sopimus raukeaa, mikäli lapselle tarvitaan päivähoitoa ennen päivähoitopaikkatakuuta koskevan sopimusajan täyttymistä. Tällöin perheen tulee hakea päivähoitopaikkaa lain edellyttämien määräaikojen mukaisesti ja päivähoitopaikka osoitetaan vapaana olevien hoitopaikkojen mukaisesti.