Tarkenna hakua

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus ja palvelualueet


Varhaiskasvatuksen palveluohjaus on suljettu 1.-28.7.2019


Mikäli perheen huoltaja työllistyy (tai muuttaa työn takia paikkakunnalle) ja hoitopaikan saamisen edellytykset täyttyvät niin, että kaupunki on lain mukaan velvollinen järjestämään hoitopaikan lapselle/lapsille kahden viikon kuluessa, hakemuksen jättämisestä ole yhteydessä seuraaviin alla mainittuihin henkilöihin/yksiköihin palveluohjauksen ollessa suljettuna.

Palveluohjauksen päivystys ajalla 1. – 28.7.2019

1. - 12.7.2019
Varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kemppainen, p. 0503732524

15. - 26.7.2019
Päivystävien yksiköiden esimiehet vastaavat palveluohjauksesta
Piispanlähteen päiväkoti, p. 0503730842
Ristikallion päiväkoti, p. 0503732554

29.7.2019 alkaen
Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja Eija Lindén, p. 0505114924

Palveluohjauksessa otetaan käyttöön 1.9.2019 alkaen puhelinaika arkipäivisin klo 8:30 - 11:30.

Kunnan on järjestettävä lain mukaan varhaiskasvatukseen oikeutetun lapsen vanhemmille tai muille huoltajille neuvontaa ja ohjausta heidän käytettävissään olevista varhaiskasvatuspalveluista.

Kaarinan kaupungin varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta saat apua ja tietoa varhaiskasvatuksen palveluista (kunnallinen päiväkoti ja perhepäivähoito, ostopalvelut ja avoin varhaiskasvatus) sekä esiopetuksesta.

Palveluohjaus opastaa perheitä lapsen varhaiskasvatusjärjestelyissä, hoitovaihtoehdoissa ja hakemiseen liittyvissä asioissa.

Kun huoltajat ovat jättäneet lapsen hakemuksen varhaiskasvatukseen on vastuu hakemuksen käsittelystä ja yhteydenpidosta huoltajiin päin sen yksikön vastuuhenkilön (päiväkodinjohtaja,  perhepäivähoidonohjaaja tai varhaiskasvatuksen palveluohjaaja ostopalveluyksiköiden osalta), johon olette lastanne ensisijaisesti hakeneet. Hän on yhteyshenkilönä siihen asti, kunnes päätös lapsen hoitopaikasta on tiedossa.

Kaarinan kaupungissa on viisi varhaiskasvatuksen palvelualuetta:

Auranlaakso-Littoinen, Kesämäki-Voivala-Kuusisto, Keskusta, Piispanristi ja Piikkiö.

Palvelualueilla tarjotaan päiväkotihoitoa ja perhepäivähoitoa. Alueilla toimii kunnallisten ja yksityisten yksikköjen esimiestiimi. Tiimissä suunnitellaan alueen päivähoito- ja esiopetuspaikkojen järjestäminen, mm. lasten sijoittelu hoitopaikkoihin.

Avoimen varhaiskasvatuspalvelut on tarkoitettu kaikille kaarinalaisille perheille. Avoimiin varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat leikkipuistot, liikuntapainotteinen kerho HeiLuri ja Perhetalo Oskariina.

Lue myös: Päivähoitoon hakeminen ja lastenhoidon tuet.