Tarkenna hakua

Lastenhoidon tuet

Kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja kuntalisät.

Lasten kotihoidon tuki

Lasten kotihoitoa tuetaan KELAn maksamalla kotihoidon tuella.

Lasten yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä

Lapsen päivähoitoa yksityisessä päivähoidossa tuetaan valtakunnallisella yksityisen hoidon tuella sekä Kaarinan kaupungin yksityisen hoidon tuen kuntalisällä.

Kaarinan yksityisen hoidon tuen kuntalisä maksetaan valtakunnallisen tuen lisäksi yksityiselle palvelun tuottajalle.

Kelan ja Kaarinan kaupungin välistä sopimusta kuntalisästä on muutettu 1.6.2018 lukien. Sopimuksen mukaista yksityisen hoidon tukea maksetaan kuntalisällä hoitorahan korotuksena siitä riippumatta, kuuluuko lapsi rajatun varhaiskasvatusoikeuden piiriin vai ei.

1.6.2018 alkaen yksityisen hoidon tuen kuntalisä

   Kuntalisäeuroa/kk         
   HoitomuotoPäiväkoti

Perhepäivähoito

Työsuhteinen hoitaja   
   Alle 3 v.   600   300   300
   Yli 3 v.   350   300   300
   Esikoululainen   130   130     130

Kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen hakemus jätetään KELAan, joka tekee tukia koskevat päätökset ja huolehtii tukien maksamisesta.

Kelan lastenhoidontuen laskurista saa laskelman kotihoidon tai yksityisen hoidon tuen kokonaissummista Kaarinassa (kuntavalinta Kaarina).