Tarkenna hakua

Varhaiserityiskasvatus

Erityistä tukea kasvulleen ja kehitykselleen tarvitseville lapsille tarjotaan hoitopaikka ensisijaisesti lähipäiväkodissa ja perhepäivähoidossa.

Tarvittaessa ryhmäkokoa pienennetään tai ryhmään palkataan ryhmä-avustaja. Paljon tukea tarvitsevalle lapselle tarkoituksenmukainen päivähoitomuoto on integroitu erityisryhmä.

Varhaiskasvatuksessa erityistä tukea tarvitsevalle lapselle laaditaan yhdessä vanhempien kanssa liite lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Esiopetuksessa noudatetaan tuen kolmiportaista mallia.

Lapsella voi olla erityisen tuen tarvetta, kun hänen kehityksessään on erityisiä haasteita, esimerkiksi:

  • kielen ja kommunikaation osa-alueella

  • tarkkaavaisuuden suuntaamisen tai / ja ylläpitämisen alueella

  • kognitiivisella osa-alueella, esim. oppimisvalmiuksien  riskejä tai pulmia

  • lapsella on jokin vamma tai pitkäaikaissairaus

  • lapsi tarvitsee lastensuojelun tukitoimia