Tarkenna hakua

Varhaiskasvatuksen eritysopettajat ja toimintaterapeutti

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee päiväkotien, perhepäivähoidon ja leikkitoiminnan henkilökunnan tukena.

Erityisopettaja

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan työssä painottuu varhaiskasvatuksen henkilöstön konsultointi sekä lapsen tuen tarpeeseen liittyvien asiakirjojen laadinta yhteistyössä vanhempien ja työntekijöiden kanssa.

Toimintaterapeutti

Toimintaterapeutin tehtävä on konsultoida, tukea ja pyrkiä yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lasten vanhempien kanssa löytämään mielekkäitä keinoja ja menetelmiä edistää lapsen kasvua ja kehitystä hänen päivittäisten toimintojensa osalta.

Toimintaterapeuttisista menetelmistä voi olla hyötyä mikäli lapsella on haasteita arjen toiminnoissaan, kuten esimerkiksi oman toiminnan ohjauksessa, motoriikassa, asennon ylläpidossa, uusien asioiden oppimisessa ja ymmärtämisessä, keskittymisessä, aistitiedon säätelyssä, vuorovaikutus- ja leikkitaidoissaan. 

Blogiin Toiminnallista Varhaiskasvatusta

Varhaiskasvatuksen johtava erityisopettaja Varhaiserityiskasvatuksen koordinointi, Kuovinkadun, Piispanlähteen ja Rauvolan päiväkodit sekä Piispanristin alueen perhepäivähoito
050 373 2538

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Vuorokoti Rinkeli, Kesämäen päiväkoti, keskustan alueen perhepäivähoito
050 373 2515

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Kultanummen, Kuusiston, Pihlajanmarjan ja Tienniityn päiväkodit, Piikkiön alueen perhepäivähoito
050 314 6125

Varhaiskasvatuksen kiertävä toimintaterapeutti 050 372 0459