Tarkenna hakua

Varhaiskasvatuksen eritysopettajat ja toimintaterapeutti

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee päiväkotien, perhe-päivähoidon ja leikkitoiminnan henkilökunnan tukena.

Erityisopettaja

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan työssä painottuu päivähoidon työntekijöiden konsultointi, henkilökohtaisten oppimissuunnitelmien laadinta yhteistyössä vanhempien ja päivähoidon henkilökunnan kanssa sekä verkostotyö. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat tekevät esiopetusryhmissä vuosittain kouluvalmiuden ryhmätutkimuksen, josta lapsi tarvittaessa ohjataan kouluvalmiuden tarkempaan arviointiin psykologille.

Toimintaterapeutti

Toimintaterapeutin tehtävä on konsultoida, tukea ja pyrkiä yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lasten vanhempien kanssa löytämään mielekkäitä keinoja ja menetelmiä edistää lapsen kasvua ja kehitystä hänen päivittäisten toimintojen osalta.

Toimintaterapeuttisista menetelmistä voi olla hyötyä mikäli lapsella on haasteita arjen toiminnoissaan, kuten esimerkiksi oman toiminnan ohjauksessa, motoriikassa, asennon ylläpidossa, uusien asioiden oppimisessa ja ymmärtämisessä, keskittymisessä, aistitiedon säätelyssä, vuorovaikutus- ja leikkitaidoissaan. 

Voit tutustua toimintaamme blogissa Toiminnallista Varhaiskasvatusta