Tarkenna hakua

Yksityinen päivähoito

Lapsen hoito voidaan järjestää yksityisesti joko yksityisessä perhepäivä-hoidossa tai yksityisessä päiväkodissa. Palvelua tuetaan yksityisen hoidon tuella, jonka maksaa KELA.

KELAn maksaman yksityisen hoidon tuen lisäksi Kaarinassa maksetaan kunnallista yksityisen hoidon tukea.

1.6.2018 alkaen yksityisen hoidon tuen kuntalisä

   Kuntalisäeuroa/kk         
   HoitomuotoPäiväkoti

Perhepäivähoito

Työsuhteinen hoitaja   
   Alle 3 v.   600   300   300
   Yli 3 v.   350   300   300
   Esiopetusikäinen   130   130     130


Yksityisen hoidon tukea haetaan Kelalta. Kelan toimipiste sijaitsee Kaarinan kaupungin yhteispalvelupisteessä.

Yksityinen päivähoito on kaupungin valvomaa toimintaa. Toimintaa valvoo myös Lounais-Suomen aluehallintoviranomainen (www.avi.fi) ja Valvira (www.valvira.fi).

Yksityisessä päivähoidossa edellytetään noudatettavan samoja ryhmäkoko- ja henkilöstön kelpoisuussäännöksiä kuin kunnallisessa päivähoidossa. Yksityisiltä päivähoitoyksiköiltä edellytetään omavalvontasuunnitelmaa, joka on asiakkaiden saatavilla yksikössä tai sähköisesti.

Yksityinen henkilö tai yhteisö, joka harjoittaa päivähoitotoimintaa, on velvollinen tekemään ilmoituksen sivistyslautakunnalle toiminnan aloittamisesta.

  • Perhepäivähoidon ohjaajat valvovat yksityistä perhepäivähoitoa. Yksityiseksi perhepäivähoitajaksi aikovan tulee ottaa yhteyttä alueensa perhepäivähoidon ohjaajaan toiminnan hyväksymiseksi.
  • Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja valvoo ja ohjaa yksityistä päiväkotitoimintaa ja ostopalveluja.
  • Jos lapsen vanhemmat ovat tehneet työsopimuksen päivähoidosta yksityisen henkilön kanssa, tulee siitä ilmoittaa alueen perhepäivähoidon ohjaajalle.