Tarkenna hakua

Akuutti kriisiapu

Kaarinan kaupunki järjestää terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain mukaisesti akuuttia kriisiapua henkilöille tai perheille, jotka ovat joutuneet äkillisesti kriisitilanteeseen. Tällainen tilanne saattaa olla esimerkiksi kodin ja omaisuuden tuhoutuminen tulipalossa, läheisen ihmisen odottamaton kuolema tai onnettomuuteen tai rikoksen uhriksi joutuminen.

Akuutilla kriisiavulla tarkoitetaan sitä psykososiaalista ja sairaanhoidollista apua, tukea ja hoitoa, jota annetaan välittömästi, kun tieto tilanteesta on tullut.

Kriisiaputyö virka-aikana

Virka-aikaista kriisiaputyötä koordinoi kaupungin perhekeskus. Kriisiauttajina toimivat aiheeseen perehtyneet ammattilaiset. Kaikki kriisiapua koskevat yhteydenotot pyydetään osoittamaan sosiaalipalveluiden neuvontapuhelimeen 050 373 2592. Numeroon voi välittää tiedon kriisitilanteesta silloinkin, kun akuuttia apua ei juuri sillä hetkellä tarvita. Tähän numeroon voivat soittaa niin Kaarinan kaupungin työntekijät, muut viranomaiset ja myös kriisiapua tarvitsevat kaarinalaiset.

Koska kriisissä olevalla ei useinkaan ole voimia aktiivisesti itse hakea apua, toivomme, että kriisitilanteesta tiedon saanut työntekijä tai viranomaistaho välittää tiedon perhekeskukseen henkilön tai perheen suostumuksella.

Keskittämällä yhteydenotot yhteen paikkaan pyrimme välttämään päällekkäisen työn ja sen, että joku jäisi kokonaan apua vaille. Perhekeskuksen kriisiapuvastaavat välittävät tiedon tapahtuneesta erikseen sovitusti toimialajohtajalle, johtavalle ylilääkärille tai perhe- ja sosiaalipalvelujohtajalle.

Kriisiaputyö virka-ajan ulkopuolella

Virka-ajan ulkopuolella akuutin avun antavat Turun alueen yhteispäivystys puh. (02) 313 8800 ja sosiaalipäivystys puh. (02) 2626 003 tai hätänumeron 112 kautta.