Tarkenna hakua

Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalveluilla tarkoitetaan sekä sosiaalihuoltolain mukaan myönnettäviä liikkumista tukevia kuljetuspalveluita että vammaispalvelulain mukaan myönnettäviä kuljetuspalveluita.

Sosiaalihuoltolain mukaan myönnettävät kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu tukemaan kuntalaisen omatoimista päivittäisten asioiden hoitamista, harrastamista, virkistystä ja sosiaalisen elämän ylläpitämistä, kun liikkumisessa on muutoin erityisiä vaikeuksia.

Liikkumista tukevat palvelut

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelun on tarkoitettu henkilölle, jolla on pitkäkestoisen vammansa tai sairautensa vuoksi erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi kykene käyttämään julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.