Tarkenna hakua

Valmakoti

Valmakoti on 30 paikkainen Kaarinan kaupungin vanhainkoti Piikkiön Kirismäessä.

Valmakoti tarjoaa kodinomaista pitkäaikaista laitoshoitoa vanhuksille, jotka eivät enää tule toimeenkotona tehostetun kotihoidon (3 – 4 käyntiä päivässä) avulla tai heille ei muodosta riittävän turvallista palvelua myöskään tehostettu palveluasuminen. Valmakodissa koulutettu hoitohenkilökunta antaa yksilöllistä ja toimintakykyä tukevaa hoitoa ja huolenpitoa paljon apua tarvitseville vanhuksille ympäri vuorokauden.

Asukkaalle tehdään hoitosuunnitelma yhdessä omaisten kanssa. Hoitosuunnitelmaa laadittaessa kunnioitetaan vanhuksen aikaisempia elämäntapoja, tottumuksia, toiveita ja arvoja. Omaisilla on myös mahdollisuus osallistua läheisensä hoitoon yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa. Asukkaalle nimetään omahoitaja, joka on tärkeänä tukena vanhuksen arjessa sekä toimii yhdyshenkilönä yhteistyötahoihin sekä omaisiin. Omahoitaja ei kuitenkaan yksin vastaa asukkaan hoidosta, vaan koko Valmakodin moniammatillinen hoitotiimi vastaa tästä yhdessä.

Valmakodissa työskennellään kahdessa tiimissä. Henkilökuntaan kuuluu: vastaava sairaanhoitaja, kaksi sairaanhoitajaa, hoitajia, osastoapulaisia sekä vanhainkodin johtaja. Arjen sujumiseen osallistuvat myös terveyskeskuslääkäri, hammaslääkäri, vanhustenhuollon fysioterapeutti, Voivalan ravitsemuskeskuksen henkilökunta, kiinteistönhoitaja sekä siistijä. Muita yhteistyötahoja ovat mm. kampaamo- ja jalkahoitopalvelut. Henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

Vanhuksille tarjotaan virikkeellisiä toimintahetkiä heidän omien tarpeidensa ja voimavarojensamukaan. Arkipäivisin kokoontuu mm. muisteluryhmä sekä laulu- ja runoryhmä. Valmakodissa on myös mahdollisuus saunoa joka viikko. Piikkiöläiset eläkeläisjärjestöt vierailevat piristämässä asukkaiden päivää kerran viikossa. Hartautta vietetään kerran kuukaudessa.

Asukkaille järjestetään myös pienimuotoisia juhlia sekä omaisteniltoja.Asukkaaksi Valmakotiin haetaan kirjallisesti erillisellä lomakkeella. Asukkaat Valmakotiin valitsee Kaarinan kaupungin SAS-ryhmä. Asukkaan hoitomaksut määräytyvät asiakasmaksulain mukaan ja asukkaalle jää vähintään 97 euroa kuukaudessa käyttövaraksi.

Valmakodissa ei ole varsinaista vierailuaikaa, joten omaa vanhustaan voi tulla tapaamaan mihin aikaan päivää tahansa. Vastaamme mielellämme kysymyksiin ja otamme vastaan niin asukkaiden kuin omaistenkin toiveita.