Tarkenna hakua

Kotikuntoutus

Kotikuntoutus on määräaikaista, lyhytaikaista, kotona tapahtuvaa kuntoutusta, jonka tavoitteena on tukea ikäihmisen toimintakykyä ja kotona asumista.
Kotikuntoutustiimiin kuuluu hoitajia, sairaanhoitaja, toimintaterapeutti ja fysioterapeutti. 

Kenelle kotikuntoutus on tarkoitettu?

Kotikuntoutus on tarkoitettu kaarinalaisille ikäihmisille, jotka ovat väliaikaisesti kuntoutuksen tarpeessa ja joille kuntoutuminen on mahdollista. Kuntoutujalla itsellään tulee olla motivaatiota kuntoutumiseen.

Kuntoutusjakson syynä voi olla toimintakyvyn tilapäinen heikkeneminen, esimerkiksi lihasvoiman huononemisen, leikkauksen jälkitilan (esim. lonkkamurtuma) tai muun syyn vuoksi. Asiakas voi tulla palvelun piiriin myös varhaisen vaiheen muistisairauden vuoksi.

Kotikuntoutus on aina määräaikaista, eikä se korvaa säännöllistä yksilöfysioterapiaa tai toimintaterapiaa.

Kotikuntoutukseen ei sovellu asiakas, jolla on hallitsematon päihdeongelma, käytösoireilua tai akuutti sairaanhoidon tarve.

Kuntoutusjakson sisältö

Jokaiselle asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma. Tämä tehdään yhdessä asiakkaan, kotikuntoutustiimin ja mahdollisen läheisen kanssa. Kuntoutusjakson pituus arvioidaan jakson alussa ja sitä voidaan muuttaa jakson aikana.

Kuntoutusjaksolla asiakkaan toimintakykyä ja kotona asumista tuetaan kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Jakson aluksi arvioidaan ja jakson aikana tarkennetaan, tarvitseeko asiakas tukipalveluja esim. kuntouttavaa päivätoimintaa, kauppapalvelua tai turvapalvelua.

Tiimi arvioi asiakkaan toimintakykyä jakson ajan. Asiakas saa tarvitsemansa kotihoidon kotikuntoutustiimiltä. Jakson lopuksi tehdään loppuarvio yhdessä asiakkaan, kotikuntoutustiimin ja mahdollisen läheisen kassa. Loppuarviossa tarkastellaan asiakkaan kuntoutumista ja sen hetkistä tilannetta, sekä suunnitellaan jatkotoimet.

Seuranta jatkuu jakson jälkeenkin, jolloin arvioidaan asiakkaan jaksolla saavuttaman toimintakyvyn pysyvyyttä.

Kotikuntoutustiimin hinta on 10 euroa vuorokaudessa. Kuntoutus on maksutonta omaishoidettaville, joille on myönnetty omaishoidon tuki.


Yhteystiedot


Tiimipuhelin

klo 7:30-21

050 466 0931


Kotihoidon toiminnanohjaajat

Puhelinaika maanantaista perjantaihin

klo 9-11 ja 12-14

050 448 1217


Kotihoidon johtaja Jenni Haapanen

050 314 5215

jenni.haapanen@kaarina.fi


kotku2.jpg