Tarkenna hakua

Vanhusten palveluasuminen

Kaarina kaupunki järjestää vanhuksille tehostettua palveluasumista.
Tehostetun palveluasumisen yksiköissä henkilökunta on paikalla ympärivuorokauden.

Tehostettua palveluasumista järjestetään sellaisille asiakkaille, joilla on ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon tarve. Muistisairautta sairastavalla asiakkaalla on jatkuva henkilökunnan läsnäolon tarve. Asiakas ei enää selviä autetusti omassa kodissaan tehostetun kotihoidon, tukipalveluiden ja omaisten avulla.

Kotona asuvan asiakkaan on otettava vastaan kotihoidon palveluja ennen sijoittumista tehostetun palveluasumisen yksikköön. Tehostetun palveluasumisen asiakas ei tarvitse jatkuvaa sairaalatasoista hoitoa.

Kaarinan kaupunki järjestää tehostettua palveluasumista omana toimintana, ostopalveluna ja palvelusetelien avulla.


Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen yksiköitä ovat:

Pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta antaa lisätietoja asumispalvelukoordinaattori puh. 050-373 2420, asiakaskäynnit vain ajanvarauksella.




Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen

Lyhytaikaista tehostettua palveluasumista järjestetään Omaishoidon tukikeskus Visiitissä. 
Visiitin yhteystiedot

Muistisairautta sairastavien asiakkaiden lyhytaikaishoitoa järjestetään Kaarinakodissa ja Tupasvillassa.

Muistisairaiden lyhytaikaishoitoa voi tiedustella Tupasvillan sairaanhoitajilta puh. 050- 462 1414.