Tarkenna hakua

Piikkiökodin asukastyytyväisyyskyselyn 2018 tulokset


Haastattelut:

Ryhmäkodit valmistuivat syyskuussa 2017 ja tämä kysely on ensimmäinen muuton jälkeen. Haastattelijana toimi Virpi Tuominen. Kysely tehtiin ns. haastattelumenetelmällä. Virpi käytti yhtenäistä kyselylomaketta ja haastatteli asukkaita heidän omassa huoneessaan.

Yksikössä on 30 asukaspaikkaa, mutta yhden asukaspaikan täyttö oli meneillään ja kysely tehtiin siksi 29 asukkaalle. 24 asukasta osallistui kyselyyn.

Piikkiökodissa asui kyselyn ajankohtana 19 naista ja 10 miestä. 2 asukasta oli alle 75- vuotiasta, 11 asukasta oli ikäryhmässä 75-84 ja 16 oli täyttänyt 85 vuotta. 10 asukasta oli muuttanut kevään 2018 aikana.


Tuloksista:

Asukkailta kyseltiin mielipidettä mm. hoidosta, asukasturvallisuudesta, henkilökunnasta ja ulkoilusta. Asukkaiden kunto ja terveydentila on saattanut vaikuttaa haastattelutilanteissa vastauksiin. Haastattelija on siksi myös käynyt uudestaan asukkaan luona, jos ajankohta on ollut epätyydyttävä.

Vastausten vaihteluväli oli annettu yhdestä neljään (huonosta erinomaiseen) ja keskiarvollisesti vastaukset asettuivat kohtalaisen ja hyvän välille.

* Asukkaiden mielestä parhaita asioita olivat turvallisuus ja henkilökunta!

* Ulkoilua toivotaan enemmän, mutta virkistystoimintaan eivät monet jaksa osallistua.


Haastattelun aikana ja asiakasraadeissa esitettyjä ajatuksia:

Lähes kaikki tuntevat olonsa turvalliseksi

Henkilökunta koetaan yleensä ystävälliseksi, auttavaksi, osaavaksi

Hoito koetaan yleisimmin hyväksi - asukkaat eivät pidä siitä, jos puhutaan kuin lapselle

Välillä joutuu odottamaan, että hoitaja vastaa asukashälytyksiin

Asukkailla on myös pelkotiloja ja se huolestuttaa, jos joutuu vielä muuttamaan muualle

Kiitosta tulee ruoalle ja saunalle!

Vuodepotilaat kaipaavat juttuseuraa

Ulkoilupihalle toivotaan pöytiä

 

Lopuksi:

 Kiitos asukkaille ja haastattelijalle! Tuloksista saa kysellä yksikön johtajalta!