Tarkenna hakua

Tupasvillan palvelukeskus

Tupasvilla on Piikkiön keskustassa sijaitseva Kaarinan kaupungin ikäihmisten palvelukeskus.

3ADAD8B5-7C75-458D-BC58-F06180CF3C16.jpeg

RYHMÄKODIT

Tupasvillan ryhmäkodit tarjoavat tehostettua palveluasumista vanhuksille, jotka eivät enää pärjää kotona kotihoidon, tukipalveluiden tai omaisten turvin. Lisäksi tarjolla lyhytaikaishoitoa muistisairaille asiakkaille. Palveluasumisyksikössä on myös viisi senioriasuntoa, joista vastaa Tupasvillan hoitajat. Tupasvillassa järjestetään myös avointa päivätoimintaa ja palveluohjausta sekä muistisairaiden päivähoitoa.

Muistisairautta sairastaville asiakkaille on tärkeää jatkuva henkilökunnan läsnäolo. Tupasvilla tarjoaa yksilöllistä ja ammattitaitoista hoivaa apua tarvitseville kodinomaisessa ympäristössä, asukkaiden terveyttä edistäen sekä heidän omia voimavarojaan tukien

Tupasvillassa toteutetaan Kaarinan kaupungin yhteisiä tavoitteita ja arvoja. Tupasvillan toiminnan perustana on asukkaan omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen ja tukeminen. Henkilökunta toimii asukkaan toimintakykyä ylläpitävällä ja edistävällä työotteella, jossa hoidetaan, ohjataan ja kannustetaan asukasta käyttämään omia voimavarojaan mahdollisimman pitkään.

Tupasvillan arvot ovat yksilöllisyys, inhimillisyys, turvallisuus ja ammatillisuus. Toimintaperiaatteet ovat asukaslähtöisyys, inhimillisyys kaikessa vuorovaikutuksessa ja turvallisuus sekä fyysisen että psyykkisen ympäristön osalta. Kannustamme asukkaita omatoimisuuteen, mikä osaltaan tukee palveluasunnoissa asumista mahdollisimman pitkään.

Tupasvillan palveluasumisyksikössä on kaksi 7- paikkaista ryhmäkotia, Hilla ja Lakka.

ruokatilakuva.jpeg
Lakan puolen ruokailutila


Lakan puoli on tarkoitettu pitkäaikaisasukkaille, jotka eivät enää pärjää kotona edes kotihoidon turvin ja sairastavat muisti- ja pitkäaikaissairauksia.

Hillan puolella on tällä hetkellä tarjolla 5 lyhytaikaishoitopaikkaa, jotka on tarkoitettu lähinnä muistisairaille asiakkaille esimerkiksi heidän omaishoitajien vapaapäivien ajaksi. Lyhytaikaishoidossa pyrimme tukemaan muistisairaiden kotona asumista ja omaishoitajien jaksamista mahdollisimman pitkään. Hoidon tavoitteena on ylläpitää asiakkaan toimintakykyä ja tarjota virikkeellistä toimintaa turvallisessa ympäristössä.

PALVELUSIIPI

Palvelusiiven asukkaat, joita on viisi, taas asuvat itsenäisesti kotihoidon palvelujen turvin. Kotihoitoa järjestävät Tupasvillan hoitajat. Palvelusiiven asukkaiden hoidossa tavoitteena on säilyttää heidän toimintakykynsä mahdollisimman pitkään niin hyvänä, että he tulevat toimeen kotihoidon palveluiden avulla.


TUPASVILLAN AVOIN PÄIVÄTOIMINTA

Tupasvillassa toimii ikäihmisille suunnattu avoin päivätoiminta kolmena päivänä viikossa. Tupasvillaan voi piipahtaa kahville aamupäivien aikana sekä osallistua päivän ohjelmaan. Avoimessa päivätoiminnassa on viikoittain vaihtuvaa ohjelmaa, johon osallistuminen on ilmaista. Kahvia ja pullaa on  tarjolla  pientä maksua vastaan. Ohjelmassa on mm. yhteislaulua, erilaisia pelejä, muistelua, kädentaitoja, aivojumppatehtäviä ja tuolijumppaa. Käytössä on myös pieni kuntosali ja sen laitteisiin saa opastuksen etukäteen sopimalla.

Viikko-ohjelma on näkyvillä Piikkiön palvelupisteessä ja se julkaistaan myös Kaarinalehdessä sekä perjantaisin Kunnallislehdessä. Tupasvillasta kysymällä saat enemmän tietoa toiminnasta ja voit esittää toivomuksia ohjelmistoon.

Avoin päivätoiminta avoinna

MAANANTAI, KESKIVIIKKO ja PERJANTAI klo 8-12


MUISTISAIRAIDEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA

Tupasvillassa toimii muistisairaiden päivätoimintaryhmät tiistaisin ja torstaisin. Ryhmät ovat kooltaan pieniä ja ne ovat suljettuja. Muistisairaiden päivätoimintapäivään kuuluu kuljetus, aamupala, lounas, päiväkahvi sekä erilaista ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on ylläpitää ja tukea asiakkaan toimintakykyä. Vaihtuvassa ohjelmassa on selkeä ja pysyvä runko. Sen ympärille suunnitellaan ohjelmaa huomioiden asiakkaiden yksilölliset tarpeet. Tärkeää on, että asiakas saa onnistumisen kokemuksia päivätoimintapäivän aikana. Pyrimme jokaisen päivätoimintapäivän aikana ulkoilemaan ja jumppaamaan niin lihaksia kuin aivojakin. Yhteiset keskustelut ja muistelut ovat tärkeä osa päiväämme.

Muistisairaiden päivätoiminnastasta lisätietoa saa palvelutori Eerikin muistikoordinaattoreilta.

PT-KUVA.jpeg

TAKKAHUONE KUVA.jpg


Yhteystiedot

Tiimivastaava
Schultz Anukaisa
050 462 1414

e-mail: etunimi.sukunimi@kaarina.fi

Tupasvillan ryhmäkoti
Hepojoentie 7
21500 Piikkiö
(02) 477 3650
Karttalinkki:


Tupasvillan avoin päivätoiminta

Suvisalo Susann

puh. 050 373 1171

Koski Maija

puh. 050 567 0668