Tarkenna hakua

Värttinä

Värttinä sijaitsee Littoisissa, lähellä Littoistenjärveä. Värttinän kiinteistössä on myös Littoisten terveysasema. Talon piha ja lähialueiden kevyen liikenteen väylät edesauttavat ulkoilua ja ympäristön kokemista monin aistein.

Monipuolisten tukipalveluiden avulla Värttinän toiminnat tukevat asiakkaittemme itsenäistä selviytymistä mahdollisimman pitkään omassa kodissa.

Avoimen päivätoiminnan ja päivähoidon tavoitteena on mahdollistaa osallistuminen mielekkääseen toimintaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin turvaamiseksi. 
Asumispalveluissa tavoitteenamme on turvata asukkaillemme mahdollisimman hyvän ja arvokkaan ikääntymisen kokemus turvallisessa, kodinomaisessa yhteisössä.

Tehostettu palveluasuminen


Tehostettu palveluasuminen on kotona asumisen ja laitoshoidon välinen asumismuoto, jossa henkilökunta on läsnä ympärivuorokautisesti. Asukas tarvitsee arjen sujuvuudessa runsaasti hoivaa ja huolenpitoa alentuneen toimintakykynsä takia.

Värttinässä 24 tehostetun palveluasumisen asuntoa. Värttinässä sijaitsevat lisäksi yhdeksän asukkaan ryhmäkoti Vaarintupa sekä neljän asukkaan ryhmäkoti Kehrä.

Palveluasuntojen koko vaihtelee 38-47 m² välillä. Ryhmäkotiasuntojen koko on 30-35 m² välillä, jolloin asuntoneliöihin lasketaan osuus ryhmäkodin yhteisistä tiloista. Asukkaat kalustavat asuntonsa itse, hoitosänky ja vuodevaatteet sisältyvät hoitomaksuun.

Asukkaiden käytössä on hoitajakutsu. Hoitajien ympärivuorokautinen läsnäolo luo turvallisuutta ja mahdollistaa avun saamisen nopeasti vuorokauden ajasta riippumatta. Asukkaista huolehtivat hoitajat ja sairaanhoitajat. Toiminnan lähtökohtana on voimavaralähtöinen työskentely. Hoitajat vastaavat asukkaiden kokonaisvaltaisesta hoivasta ja aktivoivat heitä osallistumaan palvelukeskuksen virikkeelliseen toimintaan.

Kuntoutus- ja päivätoiminnan ohjaaja osallistuu asukkaiden voimavarojen ylläpitämiseen ja vahvistamiseen toimintaterapeuttisin menetelmin.

Asukas maksaa vuokran, ruokahuoltomaksun sekä tulojensa perusteella määriteltävän kotihoitomaksun.

Asukkaan terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvissä asioissa sairaanhoitaja konsultoi lääkäriä ja tarvittaessa käytetään terveyskeskuksen muita palveluita Värttinän terveysasemalla. Sairaanhoitajat yhdessä muun hoitohenkilöstön kanssa vastaavat asukkaiden lääkehoidon toteuttamisesta.

Toiminta ja palvelut


Palvelukeskus tarjoaa kaarinalaisille eläkeläisille mahdollisuuden osallistua virike- ja päivähoitotoimintaan sekä saada ateriapalvelua. Viriketoimintaan sisältyy mm. kädentaitoja, musiikkia, pelejä, retkiä ja seurakunnan järjestämiä tilaisuuksia. Päivähoitoon tullaan omin kyydein tai kuljetuspalvelun taksilla.

Palvelukeskuksen avoimen päivätoiminnan ja päivähoidon toiminnallinen vastuu on päivähoidon ohjaajalla ja kuntoutus- ja päivätoiminnan ohjaajalla.

Palvelukeskuksen pihat tarjoavat varhaisesta keväästä pitkälle syksyyn mahdollisuuden nauttia luonnosta ja toteuttaa vuodenkiertoon liittyviä asioita, vaikkapa tomaattien kasvattamista pihan kasvihuoneessa.
Viriketoiminnalle on ominaista monenlaisten kädentaitojen hyödyntäminen siten, että jokainen osallistuja voi kokea onnistumisen iloa kättensä töistä. Avoimet ovet kutsuvat eläkeläisiä viikoittain myös bingoon, levyraatiin, liikuntatuokioihin ja lukupiiriin asukkaiden kanssa.

Palvelukeskuksessa kokoontuu useita eläkeläisryhmiä, jotka toiminnallaan tuovat iloa asiakkaidemme päivään.
 
Kuukausittain on myös seurakunnan järjestämiä tilaisuuksia ja lasten sekä muusikoiden esityksiä.

Värttinässä toimii Käsikynkkä, vapaaehtoistoimijoiden ryhmä, joka tuo iloa ja virikkeitä asukkaiden arkeen. Toimintaan sisältyy seurustelua, ulkoilua, vaatteiden korjausta, askartelua. Vapaaehtoiset ovat joko henkilökohtaisia tukihenkilöitä tai mukana koko talon yhteisissä toiminnoissa avustajina.

Palvelukeskuksessa on huomioitu asiakkaiden esteetön ja turvallinen liikkuminen.

Värttinässä toimivat liiketiloissaan yksityisinä yrittäjinä kampaaja, jalkahoitaja ja fysioterapeutti.

Asukkaaksi hakeminen


Asukkaaksi tulo tapahtuu hakemuksella, joka käsitellään moniammatillisessa SAS-ryhmässä (selvitä - arvioi - sijoita).
Lisätietoja antaa asumispalvelukoordinaattori 050 3732420,  asiakaskäynnit vain ajanvarauksella.

Päivätoiminta

Lue tästä lisää Ikäihmisten päivätoiminnasta.

Värttinän kiinteistön omistaa Kaarinan Vanhusten Palvelukeskuksen säätiö. Kiinteistöhuollosta vastaa Kaarinan kaupungin tila- ja ravintopalvelut.


Yhteystiedot

Värttinä
Luhakatu 1
20660 Littoinen
Karttalinkki

Päivätoiminta
040 566 6443
050 412 3259

Kehrä hoitajat
0400 873 912

Palttina hoitajat
0400 741 849

Vaarintupa hoitajat
050 373 2803

Yksikön johtaja
Nieminen Minna
(02) 588 4710
0400 742 046

minna.m.nieminen@kaarina.fi