Tarkenna hakua

Liikkumista tukevat palvelut

Esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne ja kutsuliikennevuorot (Föli) ovat ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen. Matalalattia pikkubussit ovat sisäisen liikenteen käytössä eri reittivaihtoehdoilla.

Liikkumista tukevia palveluja voidaan järjestää taksilla tai invataksilla, kun sairaus tai muu toimintakyvyn heikkeneminen aiheuttavat henkilölle vaikeuksia liikkumisessa niin, ettei hän voi käyttää julkisia liikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu auttamaan henkilön omatoimista päivittäisten asioiden hoitamista, harrastamista, virkistystä ja sosiaalisen elämän ylläpitämistä. Palvelu tukee mahdollisuutta asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään.

Sosiaalihuoltolain mukaista liikkumista tukevaa kuljetuspalvelua myönnetään hakemuksen perusteella. Tuki on määrärahasidonnainen ja suunnattu ensisijaisesti pienituloisille. Yhtenä arviointikriteerinä on hakijan bruttotulot. Yksin asuvalla henkilöllä 1728,00 € ja pariskunnalla 3189,00 €.