Tarkenna hakua

Palvelut nuorille

Palveluita on mahdollista saada sekä lastensuojelulain että sosiaalihuoltolain perusteella. Perhekeskus koordinoi nuorten palveluita yhteistyössä muiden tahojen kanssa.

Perhekeskuksen palveluista voit halutessasi tiedustella lisää sosiaalipalveluiden neuvontapuhelimesta. Lue lisää >>>

Neuvonta ja ohjaus

Neuvonnan ja ohjauksen avulla tuetaan nuoren ja perheen hyvinvointia. Tuki voi olla tiedon antamista palveluista ja etuuksista sekä niiden hakemisesta ja käyttämisestä. Tarvittaessa ohjaaja voi avustaa näiden hakemisessa. Ohjaaja voi keskustelujen ja toiminnan kautta ohjata nuorta ja vanhempia tarkastelemaan omaa toimintaansa, vuorovaikutustaan ja ihmissuhteitaan niin, että ne tukevat nuoren terveyttä ja kehitystä.

Ohjausta ja neuvontaa voidaan antaa myös nuoren ja perheen yhteistyötahoille, kuten esim. koulun henkilökunnalle.

Itsenäistymisen tuen palvelut ja tukiasunnot

Itsenäistymisen tuen palvelut suunnitellaan asiakkaan tarpeen ja työntekijöiden arvion mukaan. Tukea voi saada ennen omaan asuntoon muuttoa ja tarvittaessa muuton jälkeen. Työntekijän kanssa käydään läpi elämänhallintaan, itsenäistymiseen ja asumiseen liittyviä teemoja. Omaan asuntoon muuton jälkeen tapaamiset ohjaajan kanssa voivat jatkua tarpeen mukaan ja sovitusti, jolloin nuori saa tukea tarvitsemiinsa käytännön asioihin.

Kaarinan kaupungin tukiasunnot ovat tarkoitettu 18-25-vuotiaille nuorille. Tukiasunnot ovat tarkoitettu nuorille, jotka tarvitsevat tiiviimpää tukea elämänhallintaan, itsenäistymiseen sekä asumiseen liittyen. Valmennuksen jälkeen tapaamiset ohjaajan kanssa jatkuvat säännöllisesti viikoittain. Tukiasumisen tarvetta ja kestoa arvioidaan yhdessä nuoren ja mahdollisten yhteistyötahojen kanssa.

Tukihenkilötoiminta

Tukihenkilön kanssa nuori voi mm. kehittää sosiaalisia taitojaan, kokeilla erilaisia harrastuksia ja saada onnistumisen kokemuksia. Tukihenkilötoiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa. Tukihenkilö tapaa tuettavaa lasta säännöllisesti.

Valomerkki

Tavoitteena on puuttua alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten ilmitulleeseen päihteidenkäyttöön järjestämällä keskustelutilaisuus, johon kutsutaan lapsi tai nuori ja hänen vanhempansa. Huoltajat voivat myös itse pyytää Valomerkki-tapaamista.

Tapaamisessa käydään läpi tilannetta ja keskustellaan yleisesti lapsen tai nuoren arjen sujumisesta kotona, kaveripiirissä ja koulussa. Tavoitteena on myös vaikuttaa asenteisiin ja yleiseen mielipiteeseen, jotta lasten ja nuorten päihteidenkäyttöä ei sallittaisi.

Räpsä

Kun alle 18-vuotias jää kiinni myymälävarkaudesta tai muusta rikollisesta toiminnasta, lapsi tai nuori ja hänen vanhempansa kutsutaan keskustelutilaisuuteen. Huoltajat voivat myös itse ottaa yhteyttä perhekeskukseen Räpsä-tapaamisen järjestämiseksi.

Tapaamisessa käydään läpi tilannetta ja keskustellaan yleisesti lapsen tai nuoren arjen sujumisesta kotona, kaveripiirissä ja koulussa.

Ryhmätoiminta

Perhekeskus koordinoi ja järjestää myös ryhmämuotoista toimintaa nuorille yhteistyössä mm. nuorisotoimen ja järjestöjen kanssa.