Tarkenna hakua

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelut vastaavat kuntalaisten monenlaisiin avun- ja tuentarpeisiin ja palvelevat kaikenikäisiä kuntalaisia. Sosiaalipalveluihin kuuluvat sosiaalityö ja -ohjaus, maahanmuuttajatyö, toimeentulotuki sekä työllistämistoiminta.

Sosiaalityö ja -ohjaus ovat suunnitelmallista ja tavoitteellista asiakastyötä, joka pitää sisällään ohjausta ja neuvontaa, sosiaalisten ongelmien selvittämistä ja muita tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheiden itsenäistä suoriutumista ja turvallisuutta sekä yhteisöjen toimivuutta. Sosiaalityötä tehdään yksilöiden, perheiden ja moniammatillisten verkostojen kanssa. Osana työtä on myös erilaisten muiden palveluiden tarpeen arviointi

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Kunnan sosiaalipalvelut vastaavat harkinnanvaraisen toimeentulotuen myöntämisestä.

Työllistymispalveluiden tavoitteena on aktivoida asiakkaat työelämään tai vaihtoehtoisesti selvittää asiakkaan työkyky. Palveluihin sisältyy myös kuntouttava työtoiminta, jonka tarkoituksena on parantaa työllistymismahdollisuuksia tai lisätä asiakkaan elämänhallintakykyä.