Tarkenna hakua

Asiakasraati

Sosiaalipalveluissa on kahden vuoden ajan toiminut asiakkaista&työntekijöistä koottu asiakasraati ja uutta raatia ollaan jälleen kokoamassa vuodelle 2019. Raadin kokousten muistiot julkaistaan tällä sivulla noin kahden viikon kuluessa kokouksesta.

Asiakasraati on asiakkaista ja sosiaalipalveluiden ammattilaisista koostuva työryhmä, joka kokoontuu säännöllisin väliajoin vuoden aikana. Asiakasraatiin osallistuminen on vapaaehtoista. Asiakasraadin tavoite on tuoda esiin asiakkaiden näkemyksiä sosiaalipalveluiden järjestämisestä, toteutumisesta ja osallisuudesta. Asiakasraadin kautta on mahdollista viedä muutosehdotuksia eteenpäin sosiaalityön ammattilaisille, johdolle, päättäjille ja medialle.

Asiakasraatia varten on luotu sähköpostiosoite asiakasraati@kaarina.fi, jota lukevat raadin työskentelyssä mukana olevat sosiaalipalveluiden työntekijät. Sähköpostiin voivat sekä raatilaiset että muut kuntalaiset laittaa kommentteja ja ehdotuksia teemoiksi, joita raati voi ottaa pohdittavaksi. Myös mahdollisesta kiinnostuksesta olla mukana seuraavassa raadissa voi laittaa sähköpostia. Sosiaalipalveluiden asiakasraati ei käsittele vammaispalveluiden tai lastensuojelun asioita.