Tarkenna hakua

Asiakasraati

Sosiaalipalveluissa on alkuvuoden aikana koottu uusi asiakasraati vuodelle 2018, ja raati on aloittanut toimintansa huhtikuussa. Asiakasraadin kokousten muistiot julkaistaan tällä sivulla noin kahden viikon kuluessa kokouksesta.

Asiakasraati on asiakkaista ja sosiaalipalveluiden ammattilaisista koostuva työryhmä, joka kokoontuu säännöllisin väliajoin vuoden aikana. Asiakasraatiin osallistuminen on vapaaehtoista. Asiakasraadin tavoite on tuoda esiin asiakkaiden näkemyksiä sosiaalipalveluiden järjestämisestä, toteutumisesta ja osallisuudesta. Asiakasraadin kautta on mahdollista viedä muutosehdotuksia eteenpäin sosiaalityön ammattilaisille, johdolle, päättäjille ja medialle.

Vuonna 2017 ensimmäistä kertaa koottu asiakasraati kokoontui vuoden aikana yhteensä kuusi kertaa. Raadissa käsiteltävät teemat sovittiin yhdessä. Keväällä keskityttiin viestintään ja sosiaalipalveluiden palveluista tiedottamiseen. Syksyllä raadin käsittelyssä olevia teemoja olivat työttömien palvelut, yhteistyö eri toimijoiden kesken, sosiaalityön imago ja kohtaamistaidot sekä ennaltaehkäisevät palvelut. Sosiaalipalveluiden asiakasraati ei käsittele vammaispalveluiden tai lastensuojelun asioita.

Asiakasraatia varten on luotu sähköpostiosoite asiakasraati@kaarina.fi, jota lukevat raadin työskentelyssä mukana olevat sosiaalipalveluiden työntekijät. Sähköpostiin voivat sekä raatilaiset että muut kuntalaiset laittaa kommentteja ja ehdotuksia teemoiksi, joita raati voi ottaa pohdittavaksi vuoden 2018 aikana. Myös mahdollisesta kiinnostuksesta olla mukana seuraavassa raadissa voi laittaa sähköpostia.