Tarkenna hakua

Maahanmuuttajien palvelut

Pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien ensivaiheen palvelut järjestetään sosiaalipalveluiden yksikössä, jossa alkuvaiheen työskentelystä vastaavat sosiaalityöntekijä ja -ohjaaja.

Maassaolon alkuvaiheen ohjauksella ja neuvonnalla pyritään vastaamaan maahanmuuttajien erityistarpeisiin sekä kotoutumisen edistämiseen. Työskentely perustuu asiakastapaamisiin, joita pidetään asiakkaan tarpeen mukaan. Maahanmuuttajilla on oikeus tulkin käyttöön viranomaisasiointien yhteydessä.

Sosiaalipalveluiden tavoitteena on löytää yhdessä asiakkaan kanssa ne toimintatavat ja mahdollisuudet, joiden avulla asiakas ja hänen perheensä voivat tulla osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Kaarinan kaupungin tarjoamat palvelut ovat niin maahanmuuttajien kuin muidenkin kaarinalaisten käytettävissä. Sosiaalipalveluiden työntekijät tekevät tiivistä yhteistyötä kaupungin muiden yksiköiden kuten päivähoidon, terveydenhuollon ja koulutoimen kanssa. Muita tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat te-toimisto sekä erilaiset kolmannen sektorin toimijat. 

Yhteystiedot

Puhelinajat klo 9-10

Sosiaalityöntekijä
Varjoranta  Johanna
050 314 5305

Sosiaaliohjaaja
Vaara Satu
050 314 6138