Tarkenna hakua

Maahanmuuttajien palvelut

Pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien ensivaiheen palvelut järjestetään sosiaalipalveluiden yksikössä, jossa alkuvaiheen työskentelystä vastaavat sosiaalityöntekijä ja -ohjaaja.

Maassaolon alkuvaiheen ohjauksella ja neuvonnalla pyritään vastaamaan maahanmuuttajien erityistarpeisiin sekä kotoutumisen edistämiseen. Työskentely perustuu asiakastapaamisiin, joita pidetään asiakkaan tarpeen mukaan. Maahanmuuttajilla on oikeus tulkin käyttöön viranomaisasiointien yhteydessä.

Sosiaalipalveluiden tavoitteena on löytää yhdessä asiakkaan kanssa ne toimintatavat ja mahdollisuudet, joiden avulla asiakas ja hänen perheensä voivat tulla osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Sosiaalipalveluiden työntekijät tekevät tiivistä yhteistyötä kaupungin muiden yksiköiden kuten päivähoidon, terveydenhuollon ja koulutoimen kanssa. Muita tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat te-toimisto sekä erilaiset kolmannen sektorin toimijat.

Kaarinan kaupungin tarjoamat palvelut ovat niin maahanmuuttajien kuin muidenkin kaarinalaisten käytettävissä ja esimerkiksi toimeentulotukea myönnetään samoin perustein kaikille kuntalaisille.

Kaarinan kaupungilla on voimassaoleva sopimus pakolaisten vastaanottomaisesta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa ja tämän hetkisen sopimuksen mukaan kaupunki vastaanottaa vuosina 2016 – 2018 enintään 60 pakolaista. Tähän lukuun eivät sisälly itsenäisesti kuntaan muuttavat, eivätkä perheen yhdistämisen kautta tulevat henkilöt. Kaarinassa asui vuoden 2015 lopussa 734 ulkomaan kansalaista, joka on 2,3 % kaupungin kokonaisväestöstä.

Yhteystiedot

Puhelinajat klo 9-10

Sosiaalityöntekijä
Varjoranta  Johanna
050 314 5305

Sosiaaliohjaaja
Vaara Satu
050 314 6138