Tarkenna hakua

Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut

Sosiaalipalveluiden yksikkö tekee palvelutarpeen arviointeja ja toteuttaa sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita yhdessä kaupungin muiden yksiköiden kanssa.

Sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvion avulla selvitetään asiakkaan tilannetta ja palveluiden tarvetta. Sosiaalipalveluiden yksikkö toteuttaa sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita yhdessä kaupungin muiden yksiköiden kanssa. Tällaisia palveluita ovat muun muassa nuorten aikuisten itsenäistymistä tukevat palvelut sekä kaikenikäisille tarkoitettu tukihenkilötoiminta. Sosiaalipalveluiden kautta järjestetään myös lapsiperheille suunnattua kotipalvelua, perhetyötä sekä tukiperhetoimintaa. Lisäksi sosiaalipalveluiden yksikkö vastaa alle 65-vuotiaiden asumispalveluiden järjestämisestä.

Sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden myöntämistä selvitetään palvelutarpeen arvion perusteella. Arviota voidaan tehdä moniammatillisena yhteistyönä asiakkaan tilanteen mukaan. Palveluita toteutetaan yhdessä kaupungin muiden yksiköiden kanssa. Tarvittaessa palveluita hankitaan ostopalveluna muilta palveluntuottajilta.

Sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden piiriin hakeudutaan ottamalla ensisijaisesti yhteyttä suoraan palveluita tuottaviin yksiköihin tai siihen yksikköön, jossa mahdollinen asiakkuus jo on.

Sosiaalipalveluiden neuvontapuhelin on tarkoitettu tilanteisiin, joissa sosiaalipalveluiden asiakkuutta ei vielä ole muualla tai oikean palvelun löytäminen sosiaalipalveluiden joukosta on hankalaa. Neuvontapuhelimeen soitettaessa kartoitetaan tilannetta ja palvelutarvetta, jotta asia ohjautuu selvitettäväksi oikeaan yksikköön.