Tarkenna hakua

Sosiaaliohjaus

Ensimmäistä kertaa sosiaalipalveluiden asiakkaiksi tulevat henkilöt tai perheet ohjautuvat pääsääntöisesti asiakkaiksi sosiaaliohjaajille.

Sosiaaliohjaaja ohjaa ja neuvoo sekä antaa käytännön tukea esim. palvelujärjestelmään, asiakkaan sosiaaliturvaan tai sosiaalisiin ongelmiin liittyvissä asioissa. Tarvittaessa ohjaaja varaa tapaamisajan sosiaalitoimistolle alkuvaiheen ohjausta ja neuvontaa varten mm. ensisijaisten etuuksien kuntoon saamiseksi. Uudet asiakkaat voivat myös itse ottaa puhelimitse yhteyttä sosiaaliohjaajaan sopiakseen tapaamisen. Tilanteen mukaan ohjaaja seuraa asioiden etenemistä muutaman kuukauden ajan, jonka jälkeen asiakkuus siirtyy tarpeen mukaan sosiaalityöntekijälle.

Osa kuntaan muuttavista, vasta lyhyen aikaa Suomessa asuneista maahanmuuttajista tulee alkuvaiheessa myös sosiaaliohjaajan asiakkaiksi. Sosiaaliohjaaja osallistuu alkuvaiheen kartoituksen ja kotoutumissuunnitelman tekoon yhdessä asiakkaan, sosiaalityöntekijän sekä kaupungin muiden yksiköiden ja esimerkiksi te-toimiston kanssa. Ohjaaja tapaa asiakkaita säännöllisesti ja tukee kotoutumiseen liittyvien asioiden alkuunsaamisessa sekä työskentelee asiakkaiden kanssa tarvittaessa asiakkaan omassa toimintaympäristössä.

Sosiaalityön asiakkaiden sosiaaliohjaus ja sosiaalinen kuntoutus

Ohjaajat ovat tarvittaessa myös sosiaalityön asiakkaiden tukena ohjauksen ja neuvonnan keinoin esimerkiksi arjenhallintaan ja toimeentuloon liittyvissä haasteissa. Ohjaajat voivat tavata asiakkaita toimistokäyntien lisäksi myös kotikäynneillä tilanteen niin vaatiessa.

Sosiaalinen kuntoutus on yksi ohjaajan käyttämistä sosiaalipalveluiden työtavoista. Sosiaalisen kuntoutuksen tarkoituksena on asiakaslähtöisesti vahvistaa henkilön kykyä selviytyä arkipäivän toiminnoista, vahvistaa henkilön sosiaalista toimintakykyä ja ehkäistä syrjäytymistä. Sosiaalinen kuntoutus on tiivis, määräaikainen jakso, jonka aikana ohjaaja ja asiakas työskentelevät yhdessä sovitun tavoitteen saavuttamiseksi.

Sosiaaliohjaaja huolehtii myös välitystiliasiakkaiden raha-asioiden hoitamisesta.

Ohjaus&neuvonta sekä ajanvaraukset puhelimitse 
arkisin klo 10-14 p. 050 314 5163


Yhteystiedot


Uudet asiakkaat ja sosiaalinen kuntoutus

Ohjaaja
Virtanen Elisa
050 447 1295

Maahanmuuttoasiat ja välitystilit

Sosiaaliohjaaja
Vaara Satu
050 314 6138