Tarkenna hakua

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on viimesijainen etuus, joka on tarkoitettu turvaamaan toimeentuloa, jos henkilön tai perheen tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta.

Perustoimeentulotuki on Kelan myöntämä etuus. Tuen hakemiseen löytyy hyvät ohjeet Kelan nettisivuilta osoitteesta www.kela.fi/toimeentulotuki. Samoilta sivuilta löytyvät myös perusteet tuen myöntämiselle sekä Kelan yhteystiedot toimeentulotukiasioissa. Toimeentulotuki on tarkoitettu täydentämään toimeentuloa silloin, kun esimerkiksi palkkatulot, varallisuus tai muu sosiaaliturva eivät riitä kohtuulliseen toimeentuloon. Toimeentulotuki on pääsääntöisesti tarkoitettu tilapäiseksi avuksi, jonka tarve selvitetään tapauskohtaisesti.

Perustoimeentulotuen piiriin kuuluvat esimerkiksi asumiseen ja terveydenhuoltoon liittyvät pakolliset menot, vuokravakuudet ja muuttokulut, silmälasit, henkilöllisyystodistukset, lasten päivähoitomaksut sekä lapsen tapaamiseen liittyvät kulut. Oikeus toimeentulotukeen arvioidaan pääsääntöisesti kuukausittain, sen hetkisten tulojen&menojen perusteella.

Toimeentulotukea voi hakea myös tiettyihin erityistilanteisiin. Harkinnanvaraisen tuen (täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki) myöntää kunnan sosiaalitoimi. Harkinnanvaraisen tuen hakeminen edellyttää ensin perustoimeentulotuen hakemista Kelasta.

Ohjaus ja neuvonta

Perustoimeentulotukeen liittyvissä asioissa kannattaa olla ensisijaisesti yhteydessä Kelaan.

Sosiaalipalveluiden osalta ohjausta toimeentulotukiasioissa annetaan puhelimitse p. 050 314 5163 klo 10-14 ja sosiaalityöntekijöiden ja -ohjaajien puhelinaikoina klo 9-10.