Tarkenna hakua

Toimeentulotuki haetaan Kelasta

Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta.  Ajankohtaisin tieto toimeentulotuesta löytyy Kelan nettisivuilta (www.kela.fi/toimeentulotuki), joille pääsee myös oikean reunan linkkien kautta. Sivuilta löytyy hyvät ohjeet tuen hakemiseen Kelasta ja hakemuksen voi tehdä myös sähköisesti.

Perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Sitä voi saada henkilö tai perhe, joka ei voi saada muuten toimeentuloaan ja jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin kuten asumiseen ja ruokaan. Ennen perustoimeentulotuen hakemista pitää selvittää, onko hakijalla oikeus saada muita tuloja tai etuuksia, esimerkiksi työttömyysturvaa ja asumistukea.

Toimeentulotukioikeutta laskettaessa huomioitavia menoja ovat asumiseen ja terveydenhuoltoon liittyvät välttämättömät menot. Lisäksi perustoimeentulotuen piiriin kuuluvat esimerkiksi päivähoitolaskut, vuokravakuudet ja muuttokulut sekä lasten tapaamisiin liittyvät menot.

Kunta voi edelleen myöntää harkinnanvaraista toimeentulotukea sellaisiin erityisiin menoihin, joita perustoimeentulotuki ei kata.


Ajankohtaista

Lähin Kelan palvelupiste, jossa palvelua saa ilman ajanvarausta ja johon voi jättää hakemuksia, on Skanssin kauppakeskuksen Monitori-yhteispalvelupisteessä.

Kaarinassa Kelan palveluita saa vain ajanvarauksella. Ohjeet ajanvaraukseen löytyvät osoitteesta www.kela.fi/ajanvaraus.


Kelan toimeentulotukihakemus tuen hakemista varten


Kelan palvelunumero

Kelan toimeentulotuen palvelunumero arkisin klo 8-17 p. 020 692 207