Tarkenna hakua

Työllistämisen kuntalisä

Työllistämisen kuntalisällä tarkoitetaan yrityksille ja yhteisöille työntekijän palkkakustannuksiin maksettavaa avustusta, jonka avulla halutaan tukea erityisesti pitkään työttömänä olleiden työllistymistä.

Kaarinan kaupungin Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt 23.1.2018 Kaarinan kaupungin työllistämisen tuen ehdot yrittäjille ja yhteisöille. Työllistämisen kuntalisällä tarkoitetaan yrityksille ja yhteisöille työntekijän palkkakustannuksiin maksettavaa avustusta. Tuen avulla halutaan tukea välityömarkkinoita sekä pitkään työttömänä olleiden kaarinalaisten työllistymistä avoimille työmarkkinoille.

Työllistämisen kuntalisän myöntämisen ehdot

  1. Kaupunki voi myöntää työllistämisen kuntalisää enintään kuuden kuukauden ajan, jos yritys/yhteisö työllistää vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneen henkilön.

  2. Tuki on enintään 350 euroa kuukaudessa työllistettävää työntekijää kohden.

  3. Kaupungin tuki voidaan maksaa TE-toimiston palkkatukipäätöksen lisäksi tai ilman sitä suoraan tukea hakevalle yritykselle/yhteisölle. Työllistämisen kuntalisää ei voida myöntää, mikäli työnantaja saa henkilön työllistämiseen 100% palkkatuen.

  4. Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen todennettuja palkkakustannuksia vastaan niin, että työantaja hakee sen kaupungilta.

  5. Työllistämisen kuntalisää voi hakea takautuvasti, jos työsuhteen alkamisesta on kulunut enintään kaksi kuukautta.

  6. Tuen saamisen edellytyksenä on, että työaika ja paikka täyttävät työssäoloehdon kertymisen kriteerit.

  7. Tukea voidaan maksaa myös oppisopimuskoulutuksen perusteella.