Tarkenna hakua

Määrärahasidonnaiset ja harkinnanvaraiset etuudet


Päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

Vaikeavammaiselle henkilöllä on mahdollisuus saada korvausta sellaisten koneiden ja laitteiden hankintakustannuksiin, joita hän tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi liikkumisessa, viestinnässä tai henkilökohtaisessa jokapäiväisessä suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa. 

Sopeutumisvalmennus

on tarkoitettu vammaisen henkilön ja hänen lähiympäristönsä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi. Sopeutumisvalmennusta voi olla mm. asumisvalmennus tai korvaavien kommunikaatiomenetelmien, esim. viittomakielen tai tukiviittomien opetus.

Sopeutumisvalmennusta järjestävät ja kustantavat myös terveystoimi ja Kela. Eri vammaisjärjestötkin järjestävät omia sopeutumisvalmennuskursseja.

Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjauksella tarkoitetaan vammaisen henkilön tai hänen lähiyhteisön ohjaamista sekä vammaisen henkilön toimintamahdollisuuksien lisäämiseen liittyvistä erityistarpeista tiedottamista.

Ylimääräiset kustannukset

Ylimääräisiä vaatekustannuksia voi muodostua esim. suuremmasta kulumisesta tai erityismitoitettujen vaatteiden teettämisestä. Myös ylimääräisiä erityiskustannuksia voi aiheutua esim. erityisravinnosta aiheutuvat kustannukset, joita henkilö joutuu pitkäaikaisesti tai säännöllisesti käyttämään.