Tarkenna hakua

Vammaisneuvosto

Kaupunginhallitus on asettanut vammaisneuvoston ajalle 1.6.2019 - 31.5.2021.  Vammaisneuvoston sihteerinä toimii hyvinvointikoordinaattori.

Tarkoitus

Kaarinan vammaisneuvosto on Kaarinan kaupungin ja sen alueella toimivien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin.

Vammaisneuvoston kokoukset 2020
23.1.
26.3.
14.5.
27.8.
24.9.
19.11.

Tehtävät

1. Edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa Kaarinan kaupungissa.

2. Seurata vammaisten henkilöiden tarpeiden kehitystä kaupungin alueella.

3. Seurata kaupungin yleisiin oloihin vaikuttavaa kunnallishallinnon päätöksentekoa vammaisten henkilöiden kannalta.

4. Edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnallishallinnon päätöksentekoon.

5. Edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin kuten koulutukseen, työhön, asumiseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin, kulttuuri- ja harrastustoimintaan.

6. Seurata vammaisille henkilöille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien kehitystä kaupungin alueella.

7. Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten että vammaisuuden tuomat rajoitukset otetaan huomioon kaavoituksessa ja kaikessa julkisessa rakentamisessa ja palvelujen järjestämisessä.

8. Huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta.

9. Valmistella seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio ja antaa toimintakertomus.

10. Hoitaa muut vammaisneuvoston toimialaan kuuluvat ja kaupunginhallituksen määräämät tehtävät.