Tarkenna hakua

Tuetun elämisen palvelut

Tuetun elämisen tiimin avulla kunta järjestää omana toimintanaan henkilökohtaisen avun vammaispalvelulain tarkoittamalle vaikeavammaiselle henkilölle.
Tuetun elämisen tiimin työn tavoitteena on tukea asiakkaan omia voimavaroja ja mahdollistaa itsenäinen eläminen omassa kodissa.

Tuetun elämisen tiimin toimenkuvaan kuuluu mm. kotihoidollisissa tehtävissä, henkilökohtaisen hygienian hoidossa ja lääkehoidossa ohjaaminen sekä tuen tarjoaminen kodin ulkopuolisissa asioinneissa. Myös vapaa-ajan toiminnoissa ohjaaminen ja sosiaalisten suhteiden ylläpitoon kannustaminen kuuluvat toimenkuvaan.

Tuetun elämisen tiimiin kuuluu neljä hoitoalan koulutuksen saanutta työntekijää. Hoitajat tekevät kaksivuorotyötä, johon kuuluu myös viikonlopputyötä. Tuetun elämisen tiimin toiminta on asiakaslähtöistä ja ammattieettistä. Toiminnan tarkoituksena on luoda turvallisuutta ja rytmiä asiakkaiden arkeen. Työskentely tapahtuu yhteistyössä omaisten, läheisten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Yhteystiedot

Hoitaja
Koivisto Päivi
050 373 2521

Hoitaja
Järmälä Mari
050 314 5279

Hoitaja
Siren Nita
050 373 2627

Hoitaja
Nordman Johanna
050 373 2662

Hoitaja
Sijainen, opiskelija 050 373 2520