Tarkenna hakua

Hurudant är ett familjehem


I ett familjehem får högst 4 personer vårdas samtidigt inberäknat andra personer i behov av speciell vård eller omsorg som bor i samma hushåll som vårdaren. Om det på vårdstället bor minst två personer som svarar för vården eller fostran i familjehemmet får högst 6 personer samtidigt vårdas i ett familjehem. Av vårdarna skall då åtminstone den ena ha lämplig utbildning för uppgiften och dessutom erfarenhet av vård- och fostringsuppgifter.

Med familjehem avses familjevårdarens privathem som tillhandahåller familjevård. Familjehemmets medlemmar skall godkänna och vara eniga om familjevårdsverksamheten i hemmet. Kriterier vid bedömning av ett familjehems lämplighet är också familjens människorelationer och stämning. Hemmets atmosfär skall vara hemtrevlig, trivsam och positiv.

Personerna i familjevård skall i regel ha ett eget rum som de själva får möblera och inreda om de så vill. I tillfällig familjevård är rummet möblerat. Personerna i familjevård har dessutom möjlighet att använda alla gemensamma utrymmen i hemmet.

I ett familjehem skall man i möjligaste mån ta hänsyn till obehindrad rörelsemöjlighet och säkerhet. Familjehemmet skall för räddningsverket göra upp en säkerhetsutredning och en räddningsplan.

Lämplighet som familjehem godkänns i envar kommun av den tjänsteinnehavare som svarar för familjevård för äldre personer och personer med utvecklingsstörning.