Tarkenna hakua

Familjevårdarens ställning

Familjevårdsenheten svarar för ordnandet av familjevårdarnas förberedande utbildning. Den förberedande utbildningen är en förutsättning för en verksamhet som familjevårdare. Dessutom ordnar familjevårdsenheten fortbildning och kamratgruppsträffar samt vid behov arbetshandledning för familjevårdarna.

För familjevårdens tillsyn och styrning svarar både arbetstagarna inom familjevårdsenheten och den arbetstagare som i den placerande kommunen svarar för familjevård. Efter behov görs styrnings-, stöd- och tillsynsbesök hos familjevårdaren.

Familjevårdaren är berättigad till ersättning under sjukdomstid i enlighet med den allmänna sjukförsäkringen.

I fortgående familjevård har familjevårdaren 42 lediga dagar under ett kalenderår och i tillfällig familjevård 1 ledig dag per kalendermånad.

Familjevårdarens pensionsbelopp bestäms utgående från vårdarvodet (KTAPL).

Familjevårdaren har en lagstadgad olycksfallsförsäkring som tagits av kommunen/samkommunen. Kommunen tar emellertid inte försäkring för de skador personen i familjevård förorsakar.