Tarkenna hakua

Fördelningsmodell för familjevårdsenhetens kostnader

Betalningsandelarna för de kommuner som deltar i familjevårdsenhetens verksamhet fördelas enligt följande förhållande
  • antalet över 75-åringar i kommunerna,

  • procentuell andel utvecklingsstörda av kommunens befolkning (0,6 % = andel personer av Finlands befolkning i genomsnitt som av FPA erhåller förmåner på grund av diagnos på utvecklingsstörning).

Kommunens invånarantal baserar sig på föregående års läge enligt Statistikcentralen (31.12.)