Tarkenna hakua

För vem passar familjevård

Familjevård är lämplig för äldre personer eller personer med utvecklingsstörning som för att klara sig i vardagen behöver större hjälp och stöd än de stöd- och andra tjänster som ges i hemmet.

Familjevård kan vara ett alternativ för personer som bor i sitt eget hem med tillhjälp av olika tjänster, men vars livskvalitet har försvagats eller tillvaron hemma känns ensam och otrygg.

Familjevård lämpar sig också för personer som lider av minnessjukdom men inte behöver hjälp dygnet runt.

Tillfällig familjevård passar för personer i närståendevård eller personer som t.ex. genomgått en operation och behöver mera hjälp och stöd under konvalescenstiden.