Tarkenna hakua

Vem kan verka som familjevårdare

Familjevårdaren skall genomgå en förberedande utbildning för uppgiften som familjevårdare samt ha de färdigheter som uppgiften kräver.

Färdigheter som uppgiften förutsätter:

  1. vårdar och har omsorg

  2. hjälper och stöder personen i familjevård att utnyttja sina egna resurser och upprätthålla funktionsförmågan

  3. ger möjlighet och stöd för att upprätthålla människorelationer och kontakter med närstående

  4. binder sig till uppgiften, respekterar och bemöter vårdtagaren som en familjemedlem

  5. samarbetar med anhöriga och myndigheter i ärenden som gäller vårdtagaren

Om flera än fyra (5-6) vårdtagare placeras i familjen skall åtminstone den ena av familjevårdarna dessutom ha lämplig utbildning för uppgiften och erfarenhet av vård- och fostringsuppgifter.

Familjevårdaren är en ansvarsfull vuxen som kan erbjuda personen i familjevård ett hem. Han eller hon kan leva i parförhållande eller vara ensamboende. Familjevården är hela familjens sak och den fordrar alla familjemedlemmars godkännande. Relationerna mellan familjemedlemmarna måste vara i ordning och familjens ekonomi stabil.

För en familjevårdare på långtid inbegärs ett läkarutlåtande och för vårdtagare under 18 år fordras ett straffregisterutdrag.

Vårdtagarens eget barn, förälder, maka/make eller sambo kan inte verka som familjevårdare.