Tarkenna hakua

Hoitopalkkio ja kulukorvaus

Perhehoitajalla on oikeus saada hoidosta palkkiota. Lisäksi perhehoitajalle maksetaan kulukorvausta perhehoidossa olevan henkilön hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvista todellisista kustannuksista.

Perhehoidosta maksettava hoitopalkkio perustuu kunkin hoidossa olevan henkilön hoitoon käytettävään aikaan ja hoidon vaativuuteen. Jatkuvassa perhehoidossa hoitopalkkion suuruus on ensimmäisessä palkkioluokassa 1077,36 €/kk ja toisessa 1292,84 €/kk. Lyhytaikaisessa perhehoidossa hoitopalkkion suuruus on ensimmäisessä palkkioluokassa 53,88 €/vrk ja toisessa 64,63 €/vrk. Hoitopalkkio on veronalaista tuloa.

Kulukorvauksen perusteena käytetään perhehoidossa olevan henkilön hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvia todellisia kustannuksia ja kunkin hoidossa olevan henkilön yksilöllisiä tarpeita. Se kattaa perhehoidossa olevan henkilön normaaliin elämiseen liittyvät asiat. Jatkuvassa perhehoidossa kulukorvaus vaihtelee 539,00 € ja 665,82 € välillä kuukaudessa. Lyhytaikaisessa perhehoidossa kulukorvaus on 21,15 €/vrk.

Hoitopalkkion ja kulukorvauksen määrää tarkistetaan kalenterivuosittain.

Lisäksi perhehoitajalle maksetaan käynnistämiskorvausta jatkuvan perhehoidon käynnistämisestä aiheutuvista tarpeellisista kustannuksista. Lyhytaikaisessa perhehoidossa käynnistämiskorvaus on harkinnanvarainen.