Tarkenna hakua

Palveluasuminen


Toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta kotona asuminen on ikäihmiselle ensisijainen vaihtoehto. Jos ikäihminen ei kuitenkaan selviydy omassa kodissaan kotihoidon tukipalveluiden, kotihoidon ja muun avun turvin haetaan tilanteesta riippuen joko senioriasumiseen tai tehostettuun palveluasumiseen.

Senioriasumista järjestetään Hovirinnan palvelukeskuksessa ja Katariinankulman yhteisökodissa sekä Piikkiökodin senioriasunnoisssa.

Perhehoitokylä Säde tarjoaa inhimillisen ja kodinomaisen asumisen ja hoivan ikäihmisille, jotka eivät pärjää yksin kotona, mutta eivät ole tehostetun palveluasumisen tai laitoshoidon tarpeessa.

Tehostettua palveluasumista järjestetään neljässä Kaarinan kaupungin omassa yksikkössä –Kaarinakoti, Piikkiökoti, Tupasvilla ja Värttinä. Näiden lisäksi tehostettua asumispalvelua järjestetään palvelusetelillä ja ostopalvelulla yksityisten palveluntuottajien yksiköissä.

Hakemus asumispalveluihin täytetään yhdessä sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaisen kanssa. Hakemus toimitetaan palvelutorille asumispalvelukoordinaattorille.

Hakemus käsitellään moniammatillisessa sas- ryhmässä, joka selvittää, arvioi ja sijoittaa hakemuksen perusteella asiakkaan toimintakykyä ja avuntarvetta vastaavaan paikkaan (senioriasuminen, perhehoito tai tehostettu palveluasuminen), kuitenkin niin, että kotihoito on ensisijainen vaihtoehto.

Sas- ryhmän tavoitteena on toimiva hoitoketju ja asiakkaan hoidon ja palveluiden järjestäminen hänen tarpeitaan vastaavassa hoitopaikassa mahdollisuuksien mukaan loppuun asti.