Tarkenna hakua

Kotona asumista tukevat palvelut


Asiakkaiden itsenäistä selviytymistä omassa kodissa voidaan tukea sekä kotihoidolla että kotihoidon tukipalveluilla. 

Kotihoidon asiakkaat ovat henkilöitä, joiden toimintakyky on joko tilapäisesti tai pysyvästi alentunut. Kotona selviytymiseen he tarvitsevat toisen henkilön tukea ja apua päivittäisissä henkilökohtaisissa toimissa ja hoidoissa. Kotihoito on kotiin asiakkaalle annettavaa hoitoa ja huolenpitoa, sairaanhoitoa, ohjausta sekä neuvontaa.

Turvapalvelu on kotihoidon tukipalvelu, jonka tavoitteena on mahdollistaa ja tukea asiakkaiden itsenäistä selviytymistä omassa kodissaan sekä parantaa asiakkaan turvallisuutta ympäri vuorokauden.

Turvapalvelussa asiakkaan kotiin asennetaan ns. turvapuhelin. Hätätilanteessa asiakas painaa turvarannekkeessa olevaa hälytyspainiketta ja saa näin yhteyden turva-auttajaan ympäri vuorokauden. Tarvittaessa turva-auttaja tulee asiakkaan kotiin välittömästi.

Turvapalvelussa asiakkaan kotiin asennetaan ns. turvapuhelin. Hätätilanteessa asiakas painaa turvarannekkeessa olevaa hälytyspainiketta ja saa näin yhteyden turva-auttajaan ympäri vuorokauden. Tarvittaessa turva-auttaja tekee kotikäynnin asiakkaan kotiin.

Turvapuhelimeen on mahdollista saada yksilöllisten tarpeiden mukaan lisälaitteita mm. erilaisia hälyttäviä turvalaitteita. Tällaisia turvalaitteita voivat olla mm. häkävaroitin, liesivahti tai asiakkaan kulkua seuraava ovivahti.

Ateriapalvelulla tarkoitetaan kotiin kuljetettua valmista ateriaa. Valmis kotiin kuljetettu ateria on mahdollista saada päivittäin.

Ateriapalvelun tavoitteena on tukea ikäihmisen kotona asumista ja itsenäisyyttä varmistamalla hyvä ravitsemuksellinen yleistila yksilöllisen ruokavalion mukaan. Hyvä päivittäinen ravitsemus auttaa ylläpitämään toimintakykyä ja vireyttä sekä vaikuttaa välillisesti elämänlaatuun. Monien sairauksien hoidossa ravitsemuksella on keskeinen

Kauppapalvelu turvaa asiakkaalle mahdollisuuden asua omassa kodissaan silloinkin, kun asiakas on alentuneen toimintakyvyn vuoksi kykenemätön itse hoitamaan ruokaostoksiaan. Asiakkaille tarjottavan kauppapalvelun tavoitteena on turvata päivittäistavaroiden saanti.

Kauppapalvelu sisältää ruokatilausten vastaanoton, tavaroiden keräilyn ja kuljetuksen asiakkaille tarvittaessa kaappiin, jääkaappiin tai pakastimeen. Toimituskertoja on kerran viikossa asiakasta kohden.

Siivouspalvelua kotiin tuottavia yrityksiä on Kaarinassa useita. Tarkempaa tietoa yrityksistä saat palvelutorilta.

Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoituksena on tukea ikäihmisten hyvinvointia, kotona asumista ja mahdollistaa sosiaalista kanssakäymistä. Päivätoiminnan tavoitteena on muistin heikentymisen ennaltaehkäiseminen, toimintakyvyn ylläpitäminen ja ikäihmisen mahdollisuus osallistua monipuoliseen ohjelmaan ja tapahtumiin.     
Päivätoimintaa järjestetään avoimena päivätoimintana, joka on maksutonta sekä maksullisena kokopäiväisenä ohjattuna toimintana kotihoidon tukipalveluna. 
Hovirinnassa toiminnasta vastaavat päivätoiminnanohjaaja ja viriketoiminnan ohjaaja. Värttinässä toiminnasta vastaavat päivätoiminnanohjaaja sekä kuntoutus- ja päivätoiminnanohjaaja.