Tarkenna hakua

Tule asukkaaksi senioreiden perhehoitokylään

Kaarinaan on valmistunut syyskuussa 2014 Suomen ensimmäinen seniorien perhehoitokylä, joka tarjoaa inhimillisen ja kodinomaisen asumisen ja hoivan senioreille, ikäihmisille, jotka eivät pärjää yksin kotona, mutta eivät ole tehostetun palveluasumisen tai laitoshoidon tarpeessa. Kylässä on viisi perhekotia, joissa kussakin asuu perhehoitajan kanssa neljä ikäihmistä.

Perhehoitokylässä ikäihmistä odottavat:

 • perhehoitajan antama tuki, ohjaus ja hoiva arjen elämässä
 • tarvittaessa kotihoidon antamat sairaanhoidolliset palvelut  
 • turvallinen yhteisö, jossa mahdollisuus saada seuraa, vertaistukea ja omaa rauhaa 
 • oma huone, jossa on wc- suihkutila 
 • perhekodin iso yhteinen tila yhteisiin hetkiin, ruokailuun ja arjen kokoontumisiin 
 • esteettömät, nykyaikaiset tilat, joissa voi liikkua apuvälineiden avulla 
 • yhteinen kylätalo, jossa on sauna ja kokoontumistila 
 • esteetön piha, jota ympäröivä aitaus tuo asukkaille turvallisuutta    
 • turvallisuutta edistävä automaattinen sammutusjärjestelmä

Perhehoito sopii ikäihmiselle:

 • joka kokee yksin asuessaan turvattomuutta, ahdistusta tai masennusta ja tarvitsee toisen henkilön ohjausta ja tukea arjen elämässä selviämiseen
 • jolla on keskivaikea muistisairaus ja joka ei enää voi asua yksin kodissaan
 • joka jonkin pitkäaikaisen sairauden takia tarvitsee toisen henkilön apua päivittäin useita kertoja
 • joka saa kotihoidon palveluja tai omaisen antamaa hoivaa, mutta ne eivät riitä arjen sujuvuuden turvaamiseksi

Mitä asuminen perhehoitokylässä maksaa?

 • Maksut sisältävät  vuokran, ateriamaksun  ja  hoitomaksun, joka on tulosidonnainen  
 • Kelalta on mahdollisuus  hakea asumis- ja hoitotukea

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidon vastaava Sari Kulta, p. 050 373 2420, sari.kulta(a)kaarina.fi

Ikäihmisten palvelujohtaja Seija Sjöblom, p. 050 373 2526, seija.sjoblom(a)kaarina.fi

Osoite: Pellonmäenkuja 3, 20870 Kaarina