Tarkenna hakua

Rintamaveteraanien palvelut

Rintamaveteraani on vuosien 1939–1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen tai rintamatunnuksen omaava henkilö.

Kuntoutus  

Valtion määrärahalla järjestetään laitoskuntoutusta kotimaan kuntoutuslaitoksissa toimintakykyluokasta riippuen 10 - 14 vuorokautta tai avokuntoutuksena fysioterapiaa tai jalkohoitoa. Aviopuoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen samanaikaisesti veteraanin kanssa.

Hakemuslomakkeita on saatavana pääterveysasemalta Kaarinasta ja terveysasemilta Littoisista ja Piikkiöstä. Hakemukset tulee toimittaa terveyskeskuksen pääterveysaseman neuvontaan, kaupungin yhteispalvelupisteisiin tai postitse Kaarinan kaupungin hyvinvointipalveluihin, os. PL 12, 20781 Kaarina.

Kotiin vietävät kunnalliset avopalvelut 

Avopalveluilla tuetaan rintamaveteraanien kotona selviytymistä. Kaikki palvelut myönnetään yksilöllisen tarveharkinnan mukaan.
Kotiin vietäviä palveluja voivat olla mm.:

  • Siivousapu (max 120 €/kk) tai pyykkipalvelu (max 100 €/kk)
  • Kauppapalvelu (max 37 €/kk)
  • Turvapuhelin ja lisälaitteet (max 120 €/kk)
  • Ateriapalvelu (7x viikossa)
  • Tilapäiset kotihoidon käynnit (max 40€ /kk)
  • Kuljetuspalvelu (max 1000€/asiakas/vuosi)

Näiden lisäksi on mahdollista saada määräaikaisesti säännöllisen kotihoidon palveluita.

Hakulomakkeita ja lisätietoja avopalveluista antaa palveluohjaaja Mirja Tengström puh. 050 373 2696.

Terveyskeskusmaksu ja hammashoito 

Terveyskeskusmaksua ei peritä rintamaveteraaneilta ja miinanraivaajilta.

Rintamaveteraanit ja miinanraivaajat saavat hammashoidon tarkastuksen ja ennaltaehkäisevän hoidon ilmaiseksi, asiakas maksaa käyntimaksut. Proteettisessa hoidossa asiakas maksaa käyntimaksut ja teknikkolaskun.

Seutuliikenteen veteraanilippu

Veteraaneille myönnettävä maksuton seutuliikenteen lippu oikeuttaa maksuttomaan matkaan myös Kaarinan palvelulinjoilla. Veteraanilippu haetaan kaupungin yhteispalveluopisteistä.

Uimahalli 

Kaarinan uimahalliin on veteraaneilla ja veteraanien puolisoilla vapaa pääsy.