Tarkenna hakua

Rintamaveteraanien palvelut

Rintamaveteraani on vuosien 1939–1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen tai rintamatunnuksen omaava henkilö.

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut tulevat lakisääteiseksi 1.11.2019 lähtien. Lakimuutoksen jälkeen rintamaveteraanien ja sotainvalidien kotipalvelut ovat sisällöltään ja laajuudeltaan samanlaiset. Rintamaveteraanien kuntoutukseen ei tule muutoksia.

Kuntoutus  

Valtion määrärahalla järjestetään laitoskuntoutusta kotimaan kuntoutuslaitoksissa toimintakykyluokasta riippuen 10 - 14 vuorokautta tai avokuntoutuksena fysioterapiaa tai jalkohoitoa. Aviopuoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen samanaikaisesti veteraanin kanssa.

Hakemuslomakkeita on saatavana pääterveysasemalta Kaarinasta ja terveysasemilta Littoisista ja Piikkiöstä. Hakemukset tulee toimittaa terveyskeskuksen pääterveysaseman neuvontaan, kaupungin yhteispalvelupisteisiin tai postitse Kaarinan kaupungin ikäihmisten palveluihin, os. PL 12, 20781 Kaarina.

Kotiin vietävät kunnalliset avopalvelut 

Avopalveluilla tuetaan rintamaveteraanien kotona selviytymistä. Kaikki palvelut myönnetään yksilöllisen tarveharkinnan mukaan.
Kotiin vietäviä palveluja voivat olla mm.:

  • Siivousapu
  • Pyykkipalvelu
  • Kauppapalvelu
  • Turvapuhelin ja lisälaitteet
  • Ateriapalvelu (7x viikossa)
  • Kotihoidon käynnit
  • Kuljetuspalvelu (taksikortti)

Lisätietoja avopalveluista antaa palveluohjaaja Mirja Tengström p. 050 373 2696.

Terveyskeskusmaksu ja hammashoito 

Terveyskeskusmaksua ei peritä rintamaveteraaneilta ja miinanraivaajilta. Rintamaveteraanit ja miinanraivaajat saavat hammashoidon tarkastuksen ja ennaltaehkäisevän hoidon ilmaiseksi, asiakas maksaa käyntimaksut. Proteettisessa hoidossa asiakas maksaa käyntimaksut ja teknikkolaskun.

Seutuliikenteen veteraanilippu

Veteraaneille myönnettävä maksuton seutuliikenteen lippu oikeuttaa maksuttomaan matkaan myös Kaarinan palvelulinjoilla. Veteraanilippu haetaan kaupungin yhteispalveluopisteistä.

Uimahalli 

Kaarinan uimahalliin on veteraaneilla ja veteraanien puolisoilla vapaa pääsy.