Tarkenna hakua

Vanhuspalveluiden odotusajat


Ympärivuorokautinen hoito

Ympärivuorokautinen hoito sisältää tehostetun palveluasumisen ja perhehoidon.

Keskimääräinen ympärivuorokautisen hoidon odotusaika

Vuosi 2013     62 päivää
Vuosi 2014     59 päivää
Vuosi 2015     37 päivää
Vuosi 2016     31 päivää
Vuosi 2017     32 päivää
Vuosi 2018     43 päivää

Omaishoito

Omaishoidon keskimääräinen odotusaika

Vuosi 2013     56 päivää
Vuosi 2014     78 päivää
Vuosi 2015     42 päivää
Vuosi 2016     48 päivää
Vuosi 2017     34 päivää
Vuosi 2018     37 päivää

Vanhuspalvelulain (26 §) mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö (65 vuotta täyttänyt) voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun iäkäs henkilö on tosiasiallisesti saanut hakemansa palvelut.