Tarkenna hakua

Omaishoidon tukikeskus Visiitti

Visiitti on avohuollon lyhytaikaishoidon palveluasumisyksikkö, jossa tarjotaan kotihoitoa tukevaa lyhytaikaishoitoa.  

Visiitin toiminnan perustana on asiakkaan omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen ja tukeminen. Visiitin toiminnan keskeiset periaatteet ovat asiakaslähtöisyys, yhteistoiminnallisuus, perhekeskeisyys sekä asiakkaan toimintakyvyn ylläpito.

Kuva ulkoa visiitistä 

Visiitin asiakkaita ovat

  • kotona asuvat lyhytaikaishoitoa tarvitsevat henkilöt, esimerkiksi kotihoidon asiakkaat ja aikuiset omaishoidettavat
  • toipilaat, jotka sairauden tai leikkauksen jälkeen tarvitsevat toimintakykyä vahvistavaa lyhytaikaishoitoa onnistuneen kotiuttamisen varmistamiseksi
  • henkilöt, joiden toimintakykyä arvioidaan kotihoidon vaikeutuessa 
  • välitöntä kriisihoidon luonteista apua ja turvaa tarvitsevat henkilöt


Visiitin kuntoutus

Visiitin kuntoutusjakson tavoitteena on tukea ikäihmisen toimintakyvyn kohentumista siten, että hän voi palata turvallisesti takaisin kotiin joko itsenäisesti asuen tai erilaisten apujen turvin.


Omaishoidon tuki

Lisää tietoa omaishoidon tuesta tästä


Ikäihmisten palveluiden fysioterapia

Ikäihmisten palvelujen fysioterapeuttien asiakaskuntaan kuuluvat 65 vuotta täyttäneet toimintakyvyltään heikentyneet kaarinalaiset. Fysioterapeuttien työ painottuu ennaltaehkäisevään toimintaan ja on ennen kaikkea kotona pärjäämistä tukevaa ja edistävää. Yhteystiedot löydät tästä.


Visiitin kuntosali

Visiitin esteetön kuntosali on suunnattu ikääntyneille ja erityisryhmille.

Visiitin kuntosalin sivuille

Kuva viitistä ukoa takapihalta 

Yksikön johtaja
Tuomisto Riitta
(02) 588 4690
050 373 2479